Nehmotné kultúrne dedičstvo BSK

Tvorba, prezentácia a rozvoj kultúrnych hodnôt, ktoré našej spoločnosti majú pripomínať kultúrny odkaz minulosti aj našich nie až tak dávnych dejín. Medzi tradičné podujatia pre odbornú verejnosť patrí každoročné organizovanie Konferencií. Prostredníctvom Festivalu Slobody či Víkendu zatvorených hraníc si pripomíname pamiatku na obete železnej opony. Podujatia sú spojené s bohatým kultúrnym sprievodným programom.

Konferencie ku dňom európskeho kultúrneho dedičstva

Víkend zatvorených hraníc

Pocta Slobode - Tribute to freedom

Hmotné kultúrne dedičstvo BSK

Starostlivosť o pamiatky a ochranu kultúrneho dedičstva vykonáva BSK ako vlastník národných kultúrnych pamiatok, ktoré postupne obnovuje. Inou líniou podpory ochrany kultúrneho dedičstva je integrácia odbornej a širokej verejnosti. Patrí sem udeľovanie ocenení za príkladnú obnovu objektov tradičnej architektúry, ktoré nie sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu.

 

Ocenenie za príkladnú obnovu roku

Národné kultúrne pamiatky vo vlastníctve BSK

Národné kultúrne pamiatky BSK

Konferencie ku dňom európskeho kultúrneho dedičstva

Ocenenie za príkladnú obnovu roka

Aktuálne články

Zobraziť všetky
Zabíjačka a tradičné špeciality: Kultúrne dedičstvo žije vďaka Mástskemu potravinovému spolku

Zabíjačka a tradičné špeciality: Kultúrne dedičstvo žije vďaka Mástskemu potravinovému spolku

0
Mástsky potravinový spolok si upevňuje postavenie ako strážca kultúrneho dedičstva tým, že podporuje a udržiava tradičné zvyky, ktoré sú dôležitou súčasťou miestnej identity. V období, keď sa tradície a miestne kultúrne praktiky často vytrácajú,...
Už len do konca decembra môžete posielať nominácie na osobnosti ktoré získajú Ocenenie Bratislavského kraja

Už len do konca decembra môžete posielať nominácie na osobnosti ktoré získajú Ocenenie Bratislavského...

0
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne oceňuje výnimočné osobnosti kraja. Ide o ľudí, ktorí svojou prácou obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky alebo prispeli k rozvoju kraja, či reprezentácii doma i v zahraničí. Medzi týmito osobnosťami nie...
Karlova Ves otvára tohtoročný advent

Karlova Ves otvára tohtoročný advent

0
Predvianočnú atmosféru v Karlovej Vsi dotvorí aj tento rok vianočné osvetlenie. Rozsvieti sa pred prvým adventným víkendom a Karlovu Ves bude zdobiť do 8. januára 2024. Okrem rozsvietených stromov nebudú chýbať ani tradičné veľké adventné...