Konferencie ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva

Už od roku 2010 Oddelenie kultúry Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pripravuje v spolupráci s partnerom Academia Istropolitana Nova a taktiež s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky (Krajským pamiatkovým úradom Bratislava) a Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave.

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva sú významné celoeurópske podujatie organizované Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva. Každoročne sú vedecké konferencie zamerané inú odbornú tému.

Súčasťou projektu je aj edičná činnosť, z každej konferencie je vydaný exkluzívny zborník príspevkov.

 

Témy jednotlivých ročníkov konferencií:

  • 2020 – Dejiny školstva v Bratislavskej župe
   • 19. november 2020 – 31. januára 2021, online sprístupnenie konferencie
  • 2019 – 100 rokov Bratislavskej župy, 1919-2019
   • 24. september 2019, Hotel Zochova chata, Modra-Piesok
  • 2018 – Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja
   • 20. september 2018, SĽUK, Bratislava-Rusovce
  • 2017 – Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie
   • 19. september 2017, Hotel pod Lipou, Modra-Harmónia
  • 2016 – Historická zeleň, parky a záhrady v Bratislavskej župe
   • 28. september 2016, Hotel Zochova chata, Modra-Piesok
  • 2015 – Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe
   • 29. september 2015, Cvernovka, Bratislava
  • 2014 – Veľká vojna a Bratislavská župa
   • 30. september 2014, Hotel Zochova chata, Modra-Piesok
  • 2013 – Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy
   • 17. september 2013, Hotel Sebastián, Modra
  • 2012 – Dejiny bývania v Bratislavskej župe
   • 19. september 2012, Hrad Červený Kameň
  • 2011 – Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy
   • 20. september 2011, Art hotel Kaštieľ, Tomášov
  • 2010 – Kultúrne dedičstvo a hospodárstvo
   • 14. september 2010, Častá-Papiernička

Fotogaléria

Konferencia 100 rokov bratislavskej župy

Konferencie ku dňom európskeho kultúrneho dedičstva

Publikácie

Zborníky z konferencií pri príležitosti dní európskeho kultúrneho dedičstva

Prejsť na obsah