Národné kultúrne pamiatky vo vlastníctve BSK

Národné kultúrne pamiatky vo vlastníctve BSK boli delimitované zo správy krajských úradov ako majetok v správe delimitovaných organizácií, prípadne ich kraj nadobudol kúpou do svojho vlastníctva.

Ochrana pamiatkového fondu patrí medzi originálne kompetencie vyšších územných celkov  v oblasti kultúry. Prostredníctvom ochrany, odbornej správy, údržby a obnovy prezentuje pamiatkový fond širokej verejnosti.

Fotogaléria

Pamiatky v bratislavskom regióne

Jazyková škola na Palisádach oslavuje 70. výročie

0
Jazyková škola Bratislavského samosprávneho kraja oslávila svoje 70. výročie slávnostným galaprogramom, ktorý sa konal v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží 12 v Bratislave. Na...

Park v Stupave

0
Takmer v samotnom srdci mesta Stupava sa nachádza oáza zelene v podobe kaštieľskeho parku. Jeho pôvod siaha do 18. storočia kedy plnil funkciu okrasnej...

Kaštieľ v Stupave

0
Pôvodne vodný hrad sa ako stredisko pajštúnskeho panstva prvý krát spomína už v roku 1271. V polovici 17. storočia si ho Pálfyovci prestavali na rannobarokové  sídlo...

Park v Modre

0
Pôvodne hospodársky dvor pri mlyne sa postupne transformoval na niečo viac. Stajne, prístrešky aj záhrada sa prestali intenzívne využívať a začali plniť skôr oddychovú...

Kaštieľ v Modre

0
Pôvodný objekt pochádza z prelomu 16. a 17. storočia a slúžil ako obývaný mlyn. Stavba prešla postupne viacerými stavebnými etapami a úpravami a menila majiteľov. Kaštieľ nadobudol dnešnú podobu...

Park v Malinove

0
Malinovský kaštieľ je zo všetkých strán obklopený plochou parku zapísaným v zozname Národných kultúrnych pamiatok vrátane oplotenia. Zvyknú ho nazývať aj Apponyiho parkom. Rozlohou...

Kaštieľ v Malinove

0
Kaštieľ stojí na mieste pôvodnej stredovekej pevnosti,  obklopenej vodnou priekopou (vodný hrad Eberhard). Dnešnú dispozíciu získal objekt najmä vďaka zásadným prestavbám: neskororenesančnej, z konca 17. storočia (arcibiskup...

Konzervatórium Tolstého

0
Budova dnešného konzervatória bola postavená v eklektickom štýle v rokoch 1900-1901 podľa projektov F. Kittlera a L. Gratzla. Pôvodne slúžila ako internát Evanjelického gymnázia na Palisádach. V roku...

Konzervatórium Mateja Bela

0
Koncom 18. Storočia, po zániku mestských hradieb začala Bratislava stavebne expandovať. Zahustila sa aj zástavba na Pôvodne bytový nájomný dom bol postavený v rokoch 1895-1908....

Konzervatórium Konventná

0
Budova konzervatória bola postavená v rokoch 1882 - 1890 v prevládajúcom neorenesančnom slohu. V roku 2009 prešla rekonštrukciou, pri ktorej sa podarilo zachovať viaceré pôvodné funkčné...

Stredná priemyselná škola strojnícka Fajnorovo nábrežie

0
Budova školy s nezameniteľnou tehlovou pohľadovou fasádou bola postavená v r. 1904 na mieste zasypaného dunajského ramena pre potreby najstaršej odbornej školy pre technické študijné odbory v Bratislave („Odborná...

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova

0
Secesná budova školy bola postavená v roku 1910 podľa projektu A. Salzleitnera (tzv. „škola so záhradou“). V roku 1990 sa zrealizovala jednopodlažná prístavba jedálne. V objekte sa zachoval a pôvodná...

Jazyková škola Palisády

0
Koniec 19. storočia sprevádzal expanzívny rozvoj priemyslu a obchodu – a tomu zodpovedajúci stavebný ruch. V roku 1894 „Odborná škola na výchovu stredných kádrov pre obchod a priemysel“ zadala...

ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej

0
Dnešná budova maďarského gymnázia z roku 1909-1914 stojí na miestach, kde do konca 18. storočia stála Dunajská brána (tvoriaca súčasť vonkajšieho opevnenia mesta) a v 19. storočí...

Gymnázium Grösslingová

0
Budovu Gymnázia na Grösslingovej ulici začiatkom 20. storočia postavil významný budapeštiansky architekt Ödön Lechner. Vo svojej architektonickej tvorbe sa inšpiroval prírodou a ľudovou južno-maďarskou architektúrou...

Budova vodnej veže

0
Budova vodnej resp. hovoríme aj o vodárenskej veže, je integrálnou súčasťou areálu Divadla Aréna. Veža bola postavená v roku 1898 a dosahuje výšku piatich...

Divadlo Aréna

0
Divadlo Aréna so svojou tradíciou patrí medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Založené bolo v roku 1828 a spočiatku slúžilo ako letné divadlo – nekrytý...

Bratislavské bábkové divadlo

0
Koncom 18. Storočia, po zániku mestských hradieb začala Bratislava stavebne expandovať. Zahustila sa aj zástavba na Dunajskej ulici, ktorá  bola pôvodne súčasťou vonkajšieho predmestia...
Prejsť na obsah