Bratislavské bábkové divadlo

1666

Koncom 18. Storočia, po zániku mestských hradieb začala Bratislava stavebne expandovať. Zahustila sa aj zástavba na Dunajskej ulici, ktorá  bola pôvodne súčasťou vonkajšieho predmestia Bratislavy. V  20-tych rokoch minulého storočia tu vyrástol „Robotnícky dom“,  dnes známy ako sídlo Bratislavského bábkového divadla. Foyer divadla je upravený podľa návrhu výtvarníka a scénografa Františka Liptáka a Beáty Zázrivcovej. Divadelná sála zaberá výšku dvoch podlaží a na rozdiel od foyeru si zachovala podobu z rekonštrukcie v 80-tych rokoch.

Budova Bratislavského bábkového divadla

Pamiatka slúži pre účely divadla, momentálne je v rekonštrukcii.

Adresa:
Bratislavské bábkové divadlo
Dunajská 36
811 08 Bratislava – Staré Mesto