Kaštieľ v Modre

5508
Nádvorie kaštieľa „Stará Vinárka“ a sídlo Malokarpatského osvetového strediska

Pôvodný objekt pochádza z prelomu 16. a 17. storočia a slúžil ako obývaný mlyn. Stavba prešla postupne viacerými stavebnými etapami a úpravami a menila majiteľov. Kaštieľ nadobudol dnešnú podobu po romantickej úprave zo začiatku 20 storočia, kedy sa stal reprezentatívnym a komfortným šľachtickým sídlom cisárskeho kancelára Arthura Polzera. Z tohto obdobia pochádzajú aj  pozoruhodné a jedinečné úpravy areálu (záhrady) kaštieľa: nenásilné prepojenie parku s prírodnou krajinou, uplatnenie progresívneho ovocinárstva, akcentovanie okrasných plôch a rastlín, dômyselná sústava napájania závlah a jazierka… Romantickým prvkom parku je oválne jazierko s ostrovčekom, obopnuté zrkadlovo usporiadanými geometrickými obrazcami udržiavanej zelene. V r. 1922 kúpil kaštieľ štát pre potreby Štátnej vinárskej a ovocinárskej školy. V súčasnosti je sídlom Malokarpatského osvetového strediska.

Vizualizácia obnoveného kaštieľu v Modre

Pamiatka je verejne prístupná

Adresa:
Kaštieľ a park v Modre
Horná 20
900 01 Modra

Správca: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre