Park v Malinove

4521

Malinovský kaštieľ je zo všetkých strán obklopený plochou parku zapísaným v zozname Národných kultúrnych pamiatok vrátane oplotenia. Zvyknú ho nazývať aj Apponyiho parkom. Rozlohou 13 hektárov sa radí medzi najrozsiahlejšie parky bratislavského kraja. Ide o anglický krajinno-prírodný park z počiatku 18. storočia, pričom jeho historická rozloha bola o kúsok väčšia ako dnes. V minulosti totiž súčasťou parku bola aj vodná priekopa, ktorá prestala plniť svoj účel a časom zarástla. V budove kaštieľa bola zriadená stredná poľnohospodárska škola, čo poznačilo aj druhovú skladbu zelene parku (sadovnícke škôlky či záhony a ihriská a jej pozostatkom je i jazierko. Park v Malinove bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1963.

Park v areáli kaštieľa v Malinove

Park je prístupný verejnosti v obmedzenom režime.

Adresa:
Kaštieľ a park v Malinove
Bratislavská 118
900 45 Malinovo

Správca: Malokarpatské múzeum v Pezinku