Park v Modre

2436

Pôvodne hospodársky dvor pri mlyne sa postupne transformoval na niečo viac. Stajne, prístrešky aj záhrada sa prestali intenzívne využívať a začali plniť skôr oddychovú funkciu. Pri prestavbe kaštieľa v romantickom duchu na začiatku 20. storočia. sa majitelia usadlosti nechali inšpirovať rovnako geometrickou verziu parku ako aj tzv. anglickou úpravou parku, ktorá sa vyznačuje prírodno-krajinným rázom. Následne sa v objekte usídlila vinársko – záhradnická škola (pôvodne z Bratislavy), ktorá v parku vysádzala aj množstvo ovocných stromov, či vybudovala skleníky. Aj po presídlení školy do susednej budovy ostal charakter areálu zachovaný. Dnes je areál kombináciou zrkadlovo orientovaných geometrických záhonov s chodníkmi a plynulým prechodom do prírodnej krajiny, kde dominantným prvkom je jazierko s ostrovčekom. Park pri „starej vinárke“ bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1963. Momentálne je park súčasťou projektu Kultúrno-kreatívneho oživenia tradícií (Herritage SK-AT) a od roku 2018 sa v ňom realizuje obnova, sanácia a prestavba.

Park v areáli kaštieľa v Modre s jazierkom a ostrovčekom.

Park s prvkami záhradnej architektúry je prístupný verejnosti v obmedzenom režime.

Adresa:
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Horná 20
900 01 Modra

Správca: Malokarpatské múzeum v Pezinku