Jazyková škola Palisády

1922

Koniec 19. storočia sprevádzal expanzívny rozvoj priemyslu a obchodu – a tomu zodpovedajúci stavebný ruch. V roku 1894 „Odborná škola na výchovu stredných kádrov pre obchod a priemysel“ zadala stavbu svojej budovy v tej dobe najznámejšej stavebnej firme Kittler a Gratz. Nadstavba tejto neorenesančnej budovy je z roku 1920. Sídlila tu „Československá štátna obchodná akadémia“, neskôr ekonomická škola.

Pamiatka dnes slúži pre účely jazykovej školy.

Adresa:
Jazyková škola
Palisády 38
811 06 Bratislava – Staré Mesto