Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova

2936

Secesná budova školy bola postavená v roku 1910 podľa projektu A. Salzleitnera (tzv. „škola so záhradou“). V roku 1990 sa zrealizovala jednopodlažná prístavba jedálne. V objekte sa zachoval a pôvodná pôdorysná priestorová skladba. Zostala aj zachovaná funkcia pamiatky sídli v nej škola.

Dvor objektu Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Zochovej ulici

Objektová skladba národnej kultúrnej pamiatky je budova školy so záhradou (dvorom)

Adresa:
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Vyššia odborná škola pri SPŠE
Zochova 9
811 03 Bratislava – Staré Mesto