ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej

3030

Dnešná budova maďarského gymnázia z roku 1909-1914 stojí na miestach, kde do konca 18. storočia stála Dunajská brána (tvoriaca súčasť vonkajšieho opevnenia mesta) a v 19. storočí menšie školské objekty. Eklektickú stavbu projektoval spolu so Šándorom Baumgartenom architekt Žigmund Hercegh, považovaný za odborníka na architektúru školských stavieb vtedajšieho Uhorska. Počas 1. svetovej vojny tu sídlila vojenská nemocnica a od roku 1919 Československé štátne dievčenské reformné reálne gymnázium.

Pamiatka slúži pre účely gymnázia.

Adresa:
ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Dunajská 13
811 08 Bratislava – Staré Mesto