Konzervatórium Mateja Bela

1774

Koncom 18. Storočia, po zániku mestských hradieb začala Bratislava stavebne expandovať. Zahustila sa aj zástavba na Pôvodne bytový nájomný dom bol postavený v rokoch 1895-1908. Bol súčasťou celého bloku eklektických domov, vymedzeného terajšou Lermontovovou ulicou a Palisádami. Architektonické autorstvo sa pripisuje A. Feiglerovi, stavebné realizácie slávnej firme Kittler a Gratz. Neskôr objekt slúžil postupne ako dievčenský internát (1982), domov mládeže a učebné priestory (1994).

Pamiatkou je budova školy vrátane dvora a slúži pre potreby konzervatória.

Adresa:
Konzervatórium v Bratislave
Mateja Bela 5
811 06 Bratislava – Staré Mesto