Budova vodnej veže

1389

Budova vodnej resp. hovoríme aj o vodárenskej veže, je integrálnou súčasťou areálu Divadla Aréna. Veža bola postavená v roku 1898 a dosahuje výšku piatich podlaží. V minulosti plnila funkciu vodojemu, ktorý napájal priľahlý vodovod. Zdrojom sa stala studňa, z ktorej bola voda vytláčaná do zásobníka vo vrchnej časti veže. K veži bol pristavený aj dom strojníka, ktorý už však nie je v majetku Bratislavského samosprávneho kraja. Objekt bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku v roku 2004.

Vodárenská veža, divadlo Aréna

Pamiatka je momentálne pre nevyhovujúci stavebno – technický stav pre verejnosť uzatvorená.

Adresa:
Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava – Petržalka