Stredná priemyselná škola strojnícka Fajnorovo nábrežie

2694

Budova školy s nezameniteľnou tehlovou pohľadovou fasádou bola postavená v r. 1904 na mieste zasypaného dunajského ramena pre potreby najstaršej odbornej školy pre technické študijné odbory v Bratislave („Odborná škola Kovorobná“ vznikla v r. 1903). Stavbu projektoval budapeštiansky architekt J. Kollbenhayer a realizovala ju známa firma Hugó és Kurz. V rokoch 1926 až 1928 pribudlo východné a západné krídlo.  

Budova Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží

Pamiatka kontinuálne slúži pre potreby strednej priemyselnej školy strojníckej.

Adresa:
Stredná priemyselná škola strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5
841 75 Bratislava – Staré Mesto