Úvod Divadlo Aréna

Divadlo Aréna

Divadlo Aréna

Divadlo ARÉNA sídli v historickej budove z roku 1898 na petržalskom nábreží Dunaja (Viedenská cesta č. 10). Objekt budovy je národnou kultúrnou pamiatkou a je situovaný na mieste, kde v minulosti stál jeden z najstarších divadelných stánkov v Bratislave – amfiteáter s rovnakým názvom z roku 1828. Budova divadla je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja. Maximálna kapacita veľkej divadelnej sály je 318 divákov, pri štandardnej úprave hľadiska a javiska je to 264 miest. Štúdiový divadelný priestor Loft Aréna ponúka miesta pre cca 80 divákov. Divadlo nemá stály umelecký súbor.

Divadlo od svojho vzniku prináša tituly, ktoré na domácich javiskách ešte neboli uvedené a ktoré oslovujú aj náročného diváka. Do povedomia verejnosti sa zapísali predovšetkým inscenácie pod názvom „občiansky cyklus“, venované najzávažnejším a najkontroverznejšie vnímaným témam našich dejín a súčasnosti. Na javisku sa aj v roku 2019 striedala súčasná i klasická činohra, opera, rockové a džezové koncerty a pokračoval projekt Ultimatívne kino ARÉNA, zameraný na prezentáciu filmovej klasiky.

Objekt divadla bol v polovici 90-tych rokov minulého storočia rekonštruovaný bez vybudovania potrebného technického a prevádzkového zázemia, čo negatívne ovplyvňuje prevádzkový chod, no najmä ďalší rozvoj divadla. Z uvedeného dôvodu je plánovaná rekonštrukcia a modernizácia divadelných priestorov. Predmetom rekonštrukcie bude modernizácia javiska a javiskovej techniky, vybudovanie povraziska, modernizácia hľadiska a vybudovanie prevádzkového zázemia. V priebehu uplynulého roka boli zapracované pripomienky a skompletizovaná projektová dokumentácia, podaná žiadosť na vydanie stavebného povolenia na príslušnej mestskej časti BA V a pripravuje sa proces vypísania verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Predpokladané výdavky na rekonštrukciu Divadla Aréna sú v celkovej výške 5 880 000.- EUR.

Hlavné menu

Rekonštrukcia divadla Aréna

Divadlo Aréna na petržalskom nábreží Dunaja sídli v historickej budove z roku 1989 a posledná rekonštrukcia v ňom prebehla pred takmer tridsiatimi rokmi.

Vizualizácie

Rekonštrukciou župného Divadla Aréna vznikne kvalitný moderný divadelný priestor pre rozvoj divadelného umenia, ktorý doplní súčasnú multifunkčnú ponuku.