Projekty

Projekty

Priestory Divadla Aréna sa počas roka 2019 naplnili  ďalšími podujatiami, pokračoval úspešný cyklus džezových koncertov Jazz v Aréne, spolu 8 večerov, program ESPRIT – VEČER JAZZOVÝCH CIEN 30. 4. 2019, benefičný koncert POČUŤ SRDCOM usporiadali

10. 5. 2019, podujatie ROMA SPIRIT organizovali 30. 11. 2020 a v závere roka sa konali v dňoch 6. – 7. decembra 2020 GYPSY JAZZ FESTIVAL a pre sociálnych pracovníkov pripravili v divadle Slávnostný večer pod názvom Vianočné zvonenie.

Už jedenástu sezónu Divadlo Aréna pokračovalo v projekte prenosov operných predstavení z Metropolitnej opery v New Yorku, spolu predstavilo 9 titulov vo vysokej kvalite prenosu – boli to opery ADRIANA LACOUVER, CARMEN, DCÉRA PLUKU, VALKÝRA, DIALÓGY KARMELITÁNOK, TURANDOT, MANON, MADAME BUTTERFLY a ACHNATON.

V rámci už zabehnutého projektu Ultimatívne kino v Aréne v  sekciách Legendárne televízne pondelky a Najkrajšie filmy nášho života premietli celkom 18 filmov zo svetovej a slovenskej filmovej klasiky.

Divadlo Aréna a Univerzita Komenského v Bratislave zorganizovali už 17. ročník letnej univerzity pre deti od 9 do 14 rokov.                                                                           

Myšlienka vzniku Detskej Univerzity Komenského (DUK) bola inšpirovaná existenciou detských univerzít na celom svete, kde tieto projekty spĺňajú funkciu podpory vzdelávania mladých talentovaných žiakov. Súčasne sa tak využívajú priestory a kapacita divadla počas divadelných prázdnin a zmysluplne sa doplnila ponuka letných podujatí pre  deti a mládež. Študenti DUK 2019 absolvovali 8 odborných prednášok, mali príležitosť zúčastniť sa exkurzie do NR SR a  na parlamentnej Hodine otázok interpelovať politikov. Súčasťou DUK sú každoročne mnohé sprievodné akcie, v roku 2019 to boli predovšetkým Army workshop, workshop s TA3, Moja vízia budúcnosti, návšteva SNM, IT workshop Apka budúcnosti, prehliadka Energolandu v Mochovciach, výlet Loďou za umením do Danubiany, prednáška Sme finančne gramotní, Street Dance Workshop, návšteva Národnej rady SR spojená s parlamentnou hodinou otázok a mnohé ďalšie.

Divadelné festivaly, hosťovanie

S divadelným predstavením Biblia sa divadlo predstavilo na júnovom festivale Dotyky a spojenia 2019 v Martine. S predstavením Josef Švejk vystúpil súbor na Festivale evropských regionů v Hradci Králové, CZ divadlo hosťovalo v slovenských mestách Trenčín 14. 9. 2019 s predstavením Tiso na festivale Sám na javisku – festival jedného herca, v Nitre na festivale Divadelná Nitra sa predstavili s hrou Biblia, na Vianočnom festivale Vianoce na Myjave uviedli v decembri Josefa Švejka a v závere roka na podujatí Advent na provázku v Brne, CZ opäť odohrali predstavenie Biblia.

Nominácie a ocenenia

Výročnú cenu Literárneho fondu v oblasti divadelného umenia získal Juraj Kukura za účinkovanie v hre Biblia, na Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/2019 bola nominovaná do finálového kola ceny  inscenácia Biblia.

Využívanie externých zdrojov

Divadlo získalo v roku 2019 z Fondu na podporu umenia Ministerstva kultúry SR finančné prostriedky v celkovom objeme 34.000,- EUR. Žiadosť z Audiovizuálneho fondu

o poskytnutie dotácie na podporu projektu KINO ARÉNA bola podporená dotáciou vo výške 4.000,- EUR, žiadosť na podporu projektu Jánošík bola podporená sumou 15.000,- EUR a na naštudovanie inscenácie Plechový bubienok získali 15.000,- EUR.

V roku 2019 navštívilo Divadlo ARÉNA celkom 28 260 návštevníkov, ktorým divadlo ponúklo okrem klasických divadelných predstavení aj 11 projekcií svetovej opery, 18 filmových projekcií a množstvo podujatí realizovaných formou prenájmu priestorov divadla iným subjektom. Divadlo ARÉNA pripravilo v roku 2019 päť premiér a zameralo sa na žánrovú pestrosť domácej scény, ktorú doplnilo festivalovou a zájazdovou činnosťou. Rozmanitá dramaturgická ponuka ako aj vyvážená a kvalitná produkcia Divadla ARÉNA dlhodobo rozširujú možnosti kultúrneho vyžitia nie len pre obyvateľov Bratislavy, ale celého regiónu a jeho návštevníkov.

Hlavné menu

Rekonštrukcia divadla Aréna

Divadlo Aréna na petržalskom nábreží Dunaja sídli v historickej budove z roku 1989 a posledná rekonštrukcia v ňom prebehla pred takmer tridsiatimi rokmi.

Vizualizácie

Rekonštrukciou župného Divadla Aréna vznikne kvalitný moderný divadelný priestor pre rozvoj divadelného umenia, ktorý doplní súčasnú multifunkčnú ponuku.