Úvod Divadlo Aréna História

História

História

Divadlo bolo postavené podľa návrhu architekta Ettore Fenderla na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia (začiatok výstavby v roku 1899, ukončenie cca 1901). Stavba bola komponovaná symetricky na pôdoryse 25,00 x 66,90 m, s pozdĺžnym radením veží prepojených verandou, vstupných priestorov, haly divadelnej sály s kukátkovým javiskom a divadelným zázemím.

Vstupné priestory vonkajších boli akcentované dvojicou veží medzi ktoré bol situovaný vstupný portál v eklekticky zdobenej fasáde štítovej steny s predsadeným prestrešením vstupnej verandy. Hmota jednoloďovej divadelnej sály zastrešenej sedlovou strechou kompozične gradovala vežou povraziska nad javiskovým priestorom . Sedlová strecha veže bola kolmá k streche sály. Bočné fasády boli rytmizované deviatimi vystupujúcimi pilastrami a vysokými oblúkovými oknami v ôsmych osiach. Javisko a nadväzujúce priestory zázemia boli rozšírené prístavkami bočných traktov zakončenými pultovými strechami.

K budove divadla prislúchajú stavby vodnej veže s cisternou, ktorá zásobovala vodou zo studne areál divadla a prízemný dom správcu areálu.

Po druhej svetovej vojne sa Aréna prestáva využívať pre divadelné účely, priestory boli stavebne upravené na sklady televízie. Vstupná veranda bola uzavretá novou štítovou stenou. Veža povraziska ani bočné trakty zázemia sa nezachovali, pravdepodobne boli poškodené a následne odstránené počas vojny.

Budova a areál divadla Aréna bol rekonštruovaný v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Rekonštrukcia divadla navrhnutá architektmi Ján Kodoň a Bohuslav Kraus slúžila potrebám pohybového a pantomimického divadla. Hlavné priečelie bolo doplnené balkónom neseným dvojicou stĺpov. Zadná časť – zázemie divadla – bola prestrešená oblúkovou strechou. Vo vstupných verejných priestoroch boli realizované šatne a toalety, v hornom foyery je umiestnený bar a vo vežiach salóniky.

V priestoroch bývalého kukátkového javiska bolo umiestnené technické a skladové zázemie, čím sa čiastočne nahradili chýbajúce plochy nezachovaných bočných traktov zázemia. Nad bývalým javiskom bola vytvorená malá sála – Loft – slúžiaca ako skúšobňa a experimentálna scéna. Priestor pôvodného hľadiska bol zmenšený vytvorením nového javiska na celú šírku haly divadelnej sály. Nad novým javiskom bolo realizované redukované povrazisko do výšky sedlovej strechy sály – bez možností ktoré umožňuje štandardné riešenie divadelného povraziska vežovou nadstavbou nad javiskovým priestorom.

Za kultúrnu pamiatku bola vyhlásená v roku 1963. Od roku 2002 je vo vlastníctve BSK.

Hlavné menu

Rekonštrukcia divadla Aréna

Divadlo Aréna na petržalskom nábreží Dunaja sídli v historickej budove z roku 1989 a posledná rekonštrukcia v ňom prebehla pred takmer tridsiatimi rokmi.

Vizualizácie

Rekonštrukciou župného Divadla Aréna vznikne kvalitný moderný divadelný priestor pre rozvoj divadelného umenia, ktorý doplní súčasnú multifunkčnú ponuku.