Konzervatórium Tolstého

2775

Budova dnešného konzervatória bola postavená v eklektickom štýle v rokoch 1900-1901 podľa projektov F. Kittlera a L. Gratzla. Pôvodne slúžila ako internát Evanjelického gymnázia na Palisádach. V roku 1933 ju upravili pre potreby školy (Ch. Ludwig, A Danielis) a v roku 1950 pribudla nadstavba pre účely vtedajšieho Ústavu architektúry.

Na budovu konzervatória Tolstého je napojená aj budova z ulice Mateja Bela

Pamiatkou je budova školy – internát a slúži pre potreby konzervatória.

Adresa:
Konzervatórium v Bratislave
Toltého 11
811 06 Bratislava – Staré Mesto