Bratislavská župa rozhodla o záchrane synagógy vo Svätom Jure

2870

Župné zastupiteľstvo na svojom zastupiteľstve 11. septembra jednohlasne odsúhlasilo odkúpenie vzácnej kultúrnej pamiatky do svojho vlastníctva. Ide o dôležitú súčasť kultúrneho, spoločenského a historického dedičstva. Zámerom župy je sprístupniť túto pamiatku všetkým obyvateľom kraja.

„Synagóga je vzhľadom na svoje umiestnenie a celkovú kultúrnu hodnotu ideálnym miestom, kde môže byť zriadená galéria, interaktívne múzeum, čitáreň, prípadne iné kultúrne zariadenie, kde možno nájdu uplatnenie aj zdravotne znevýhodnení klienti našich zariadení,“ uviedol Juraj Droba, predseda BSK.

Synagóga je jedinou nehnuteľnou pamiatkou židovskej komunity vo Svätom Jure. Založená bola v roku 1791. Židia užívali Edelhof (Panský dvor) ako nájomníci mesta od roku 1869, v ktorom ho nadobudli do vlastníctva. V roku 1876 svätojurská ortodoxná náboženská cirkev pristúpila k rekonštrukcii synagógy, ktorú rozšírila a obnovila v duchu architektonického historizmu s uplatnením novorománskeho tvaroslovia na fasádach. Vedľa synagógy bol postavený obecný dom, tzv. židovský dom, v ktorom boli byty pre zamestnancov, moderné mikve a veľká učebňa. Zánik synagógy ako modlitebne sa datuje rokom 1942.

„BSK má viaceré možnosti ako naložiť s touto pamiatkou. Jedným z hodnotiacich kritérií môže byť architektonické riešenie alebo využitie. Našim cieľom je udržanie historickej a kultúrnej hodnoty stavby a jej sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky všetkým obyvateľom kraja,“ vysvetlila Patrícia Mešťan, riaditeľka Úradu BSK.