Sloboda nie je samozrejmosť – budujeme historickú pamäť regiónu

796
Sloboda nie je samozrejmosť – budujeme historickú pamäť regiónu
BA_V_11314_Jarovce_ Strážna veža na stanovisku v blízkosti Bažantnice v katastri obce Jarovce(zdroj: Ústav pamäti národa)

Bratislavským krajom prechádza unikátna cesta železnej opony. Miesto, ktoré kedysi rozdeľovalo, dnes spája generácie na cyklotrase Eurovelo 13, kde sa môžu obyvatelia a návštevníci nášho kraja slobodne pohybovať pri športe a rekreácii. Vnímame dôležitosť pripomínania si našej nedávnej minulosti, kedy sloboda nebola samozrejmosťou.

Prostredníctvom vzdelávacích aktivít, organizáciou podujatia Víkend zatvorených hraníc, ktorý prináša množstvo zaujímavých podujatí, chceme prispieť ku kreovaniu sebavedomej občianskej spoločnosti. Súčasťou budovania historickej pamäti nášho regiónu bude aj séria článkov o železnej opone, ktorej prvú časť vám teraz prinášame.

Od roku 1948, kedy komunisti prevzali moc v Československu, režim uzavrel svojich občanov do hraníc obohnaných ostnatým drôtom a znemožnil im slobodu cestovania. Úteky spojené s nelegálnym prekročením hraníc väčšinou predstavovali jedinú možnosť, ako sa vyhnúť prenasledovaniu alebo len jednoducho naplniť túžbu žiť v slobodnom svete. Útekom sa bránilo, aj za cenu usmrtenia svojich občanov, streľbou príslušníkov Pohraničnej stráže (ďalej PS), elektrickými zátarasami, nášľapnými mínami alebo špeciálne vycvičenými psami. Počas obdobia komunistického režimu bolo takto zavraždených na celej československej časti železnej opony asi 500 ľudí rôznych národností, z toho na slovenskom úseku máme zdokumentovaných 42 obetí.

To, akú hodnotu má pre človeka sloboda, a čo všetko je ochotný pre ňu obetovať ukazuje aj tragický osud rodiny Ehrenfeldovcov z Nitry, ktorí sa rozhodli riskovať a opustiť komunistické Československo. Dňa 9. decembra 1952, tesne po pol noci, spozorovala dvojčlenná pohraničná hliadka pohyb v blízkosti lesíka s názvom Bažantnica v katastri obce Jarovce. V 19 člennej skupine utekajúcich boli aj dve deti, 15-ročná Katarína a 5-ročný Milan Ehrenfeldovci. Hliadka postupovala z 13. roty PS so sídlom v Jarovciach. Podľa hlásenia spozorovali siluetu niekoľkých postáv, ako prikrčene postupujú zarasteným terénom. Na výzvu „Stoj!“ nereagovali, pričom sa strhla prestrelka medzi pohraničníkmi a skúseným prevádzačom Pištom. Streľba uprostred noci zalarmovala aj okolité hliadky, ktoré prišli na miesto zásahu. V nastávajúcom boji bolo usmrtených päť osôb, deviati boli zranení, pričom piatim sa útek podaril. Podľa hlásenia príslušníci PS na skupinu vystrelili celkovo 459 nábojov zo samopalov a 90 z pušiek.

Smutná bilancia prestrelky si vyžiadala smrť celej rodiny Ehrenfeldovcov:
Eugen Ehrenfeld 58- ročný
Frida-Oľga Ehrenfeldová – 41-ročná
Katarína Ehrenfeldová – 15-ročná
Milan Ehrenfeld – 5-ročný

„Každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju vlastnú, a vrátiť sa do svojej krajiny.“
(Všeobecná deklarácia ľudských práv, čl. 13, bod 2)

Viac informácii o železnej opone sa dozviete na mapovom portáli Bratislavského samosprávneho kraja: https://bskhub.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=897a75c139174c93aa7012df07116268

Spracoval Ján Mitáč, oddelenie kultúry Ú BSK