Kvetoslavov má predĺžené nástupištia

1092

V októbri dostalo Oblastné riaditeľstvo Trnava od vedenia Železníc Slovenskej republiky úlohu predĺžiť existujúce nástupištia v ŽST Kvetoslavov o 30 metrov. Podmienkou bolo ukončenie prác do vydania decembrového grafikonu vlakovej dopravy.

Úprava nástupíšť spočívala v predĺžení nástupnej hrany z pôvodných 120 metrov na súčasných 150 metrov. Hlavným cieľom predlžovania nástupíšť bolo zaistenie možnosti križovania dlhších vlakových súprav nového dopravcu (ZSSK a ÖBB) na trati Komárno – Bratislava-Nové Mesto.

Zdroj: Železnice Slovenskej republiky; Foto: Martin Fačkovec