Lákajú vás jazyky, alebo sa potrebujete zlepšiť? Študujte na Jazykovej škole na Palisádach (VIDEO)

1202

Jazyková škola na Palisádach je najväčšia a najstaršia jazyková škola, ktorej počiatky siahajú do roku 1954, kedy slávnostne otvorili prvý samostatný školský rok. Postupne sa zo školy nestala len inštitúcia dialógu jazykov, ale aj miesto medzinárodných stretnutí a priateľstiev.

Škola sídli v dvoch budovách v centre mesta a to na Palisádach 38 a na Vazovovej 14. Pri vyučovaní škola aplikuje účinné aktivizujúce metódy, osvedčené a inovatívne didaktické postupy, pravidelný kontakt so študentami zvoleným jazykom, pokrok a evidentné výsledky.

Medzi silné stránky školy patria kvalitní lektori, príjemná atmosféra, nízke školné a umiestnenie školy. Jazyková škola má v ponuke 14 jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, arabský, ruský, slovenský, japonský, hebrejský, čínsky, švédsky, kórejský a holandský jazyk.

Škola ponúka možnosť ukončiť štúdium štátnou jazykovou skúškou – základnou, všeobecnou, odbornou a špeciálnou. Škola ponúka časovú flexibilitu ranných, poludňajších, popoludňajších a večerných kurzov, vyučuje sa od 07:30 do 20:15. Štúdium na Jazyková škole je prístupné každému, kto dovŕši vek minimálne 15 rokov. Horná hranica veku nie je limitovaná.