Staré Mesto rokuje o prenájme budovy na Palisádach

856

Staré Mesto intenzívne rokuje s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania o možnosti prenájmu ich budovy na Palisádach, kde aktuálne sídli Deutsche Schule. Z objektu by sa mohlo stať elokované pracovisko niektorej zo základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta. Budova na Palisádach je vo veľmi dobrom technickom stave s kapacitou 23 tried a ďalšími dodatočnými priestormi. Má tiež vlastné ihrisko a školský dvor.

Starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová chce tento návrh predložiť už na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré bude 14. decembra 2021.

„Dúfam, že poslanci tento návrh podporia. O umiestnenie v staromestských základných a materských školách je veľký záujem, ktorý ešte zvýšil developerský boom a pribúdanie nových štvrtí v mestskej časti. Verím, že takýto prenájom by nám významne pomohol v riešení problému nedostatku miest v našich školách,“ vysvetlila starostka.

Staré Mesto je zriaďovateľom siedmich základných a 18 materských škôl. Počet žiakov v základných školách každoročne narastá, v aktuálnom školskom roku prijali 3203 žiakov, čo je o 140 žiakov viac než v predchádzajúcom období. Mestská časť predpokladá, že v budúcom školskom roku bude potrebné otvoriť minimálne o päť tried viac.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy