Letná opekačka Domova sociálnych služieb Rozsutec: Klienti si vyskúšali aj psychomotorický padák

1261

V slnečný júnový piatok sa prijímatelia sociálnych služieb Domova sociálnych služieb Rozsutec stretli v Líščom údolí s piatimi dobrovoľníkmi z firmy IBM v rámci akcie Naše mesto 2021.

Pôvodne plánované miesto opekačky v Dúbravke bolo pre nepriaznivé podmienky priestoru zmenené a vďaka mestskej časti Karlova Ves mohli navštíviť ohnisko v Líščom údolí. Vďaka ústretovej komunikácii z mestskej časti mali zabezpečený prístup autom až k ohnisku a tiež sme mali dostupné sociálne zázemie.

Dobrovoľníci sa postarali o založenie a udržiavanie ohňa, o opekanie špekáčikov pre nadšených prijímateľov. Tiež úspešne nadviazali kontakt s prijímateľmi a podporili tak sociálnu integráciu a ich začleňovanie do spoločnosti. Dôležitou súčasťou programu bolo zaujímavé cvičenie so psychomotorickým padákom. Dobrovoľníci aj prijímatelia si precvičili hrubú a jemnú motoriku a tiež senzomotoriku pri rozlišovaní farieb padáka.  

Chutná opekačka sa konala vďaka schválenému projektu od Nadácie Pontis a od Nadácie mesta Bratislavy. Aktivitu tiež finančne podporilo občianske združenie Nádej pre Rozsutec, o.z.  

„Sme vďační našim donorom za chutné, radostné a slnečné podujatie v Líščom údolí a možnosť našich prijímateľov byť vonku v krásnej prírode po dlhých mesiacoch uzavretia počas koronavírusovej pandémie,“ dodalo zariadenie.