Letné kúpalisko v Pezinku je pripravené na sezónu. Plaváreň sa otvorí až v septembri

1856

Letné kúpalisko na Novomeského ulici je technicky a prevádzkovo pripravené na otvorenie. Termín otvorenia však ešte závisí od predchádzajúceho schválenia jeho prevádzky Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

Vnútorné priestory letného kúpaliska prešli po mimosezónnej odstávke kompletnou údržbou, maľovaním a dezinfekciou. Jednotlivé bazény pracovníci Mestského podniku služieb pred napustením vyčistili a vydenzifikovali. Celý areál kúpaliska sa vykosil. Momentálne sa čaká na výsledky testov odobratých vzoriek vody, ktoré zrealizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave aj na jeho konečné odsúhlasenie termínu otvorenia kúpaliska.

Prevádzka vnútorných bazénov aj vonkajších kúpalísk si aktuálne vyžaduje zvýšené finančné náklady na dodatočné hygienicko-protiepidemiologické opatrenia, ktoré idú nad rámec štandardných hygienických opatrení. Tie sú spojené najmä so zvýšenou frekvenciou upratovania, čistenia a dezinfekcie plôch, priestorov, športových pomôcok, zariadení kúpalísk aj so zintenzívnením čistenia často dotykových povrchov.

Na prevádzku krytej plavárne je nevyhnutný stály obslužný personál. Prevádzku letného kúpaliska je možné zabezpečiť aj formou brigádnických dohôd, keďže ide o sezónnu záležitosť. V lete majú plavecké kluby zvyčajne prestávku pred novou sezónou. Krytú plaváreň opätovne otvoria od 1. septembra.

Letné kúpalisko bude pre verejnosť počas sezóny prístupné denne v čase od 10.00 do 18.00 h. K dispozícii sú štyri bazény.

Zdroj: Pezinok