Lucia Vidanová hodnotí svoje prvé tri roky v župnom parlamente

1398

Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Malackách Lucia Vidanová je zároveň jednou z dvoch poslancov, ktorí reprezentujú mesto v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja. Jej prioritou sú sociálne služby a kultúra, výraznou mierou sa zaslúžila o zachovanie urgentu v malackej nemocnici, založila úspešné a obľúbené trhy Malacká šošovica a stretnete ju na takmer každom mestskom podujatí. V mestskom parlamente pôsobí druhé volebné obdobie, v župnom parlamente je po prvýkrát. 

Malacky sú jedným z troch regionálnych centier Bratislavského samosprávneho kraja, ďalšími sú Pezinok a Senec.  Ako vnímate postoj župy k potrebám nášho regiónu a jeho obyvateľov? 

Vedenie župy veľmi pozorne vníma potreby mimobratislavských regiónov a snaží sa ich uspokojiť. Do malackého okresu smerovali nemalé investície. Veľmi ma teší dokončenie rohožníckej cesty a aj postoj župy pri rekonštrukcii našej nadväznej komunikácie – Duklianskych hrdinov, či parkoviska pri nemocnici. Ďalším dokončeným projektom je obnovený most hlavného príjazdu od diaľnice do mesta. Najambicióznejším cieľom v oblasti cestnej infraštruktúry je však vybudovanie severného obchvatu Malaciek od Veľkých Levár. Podľa dostupných informácií železnice zabezpečujú dokumentáciu pre nový nadjazd za Malackami a Národná diaľničná spoločnosť spúšťa procesy k novej križovatky D2-Studienka. Tu musím vyzdvihnúť prácu župana Juraja Drobu aj môjho poslaneckého kolegu a primátora Juraja Říhu, ktorí vedia hýbať projektami. Rada v súvislosti s nimi tiež používam županov obľúbený hešteg #nekecamemakame. 

Ste so  župnými poslancami v kontakte aj mimo rokovaní zastupiteľstva? Odovzdávate si skúsenosti s kolegami, ktorí takisto pracujú v samosprávach?  

Určite. Som veľmi komunikatívny typ človeka. Pre mňa sú kvalitné medziľudské vzťahy základ. S mnohými kolegami som v úzkom kontakte aj mimo formálnych stretnutí na zastupiteľstve či komisiách. Môžem ich kedykoľvek požiadať o radu či o pomoc pri riešení úloh, ktoré mám na stole. Mnohí z nich sú politickí matadori, veľa som sa od nich už naučila. Na každé stretnutie a rozhovor s nimi sa teším. Aktuálne sa spájame len online, takže už mi ten osobný kontakt chýba. 

Na pôde BSK ste sa výrazným spôsobom zasadzovali o pokračovanie ústavnej pohotovostnej služby v Malackách. Z pohľadu bežného človeka to dopadlo dobre, urgent pokračuje. Považujete aktuálny stav za vyhovujúci?  

Som šťastná, že ústavnú pohotovostnú službu (ÚPS) v Malackách sa podarilo zachovať, ba čo viac, aj zaradiť do pevnej siete urgentov. Bola to jediná správna cesta. Kraj roky suploval štát a veľmi veľkoryso prispieval na chod ÚPS. No finančné nároky zo strany Nemocničnej, a. s, ktorá nemocnicu prevádzkuje, už nedokázal splniť. Budúcnosť malackej nemocnice je však podľa môjho názoru v súvislosti s otvorením novej súkromnej na Boroch neistá. Celoslovenská kríza v zdravotníctve, ktorá je priamo úmerná nedostatku zdravotníckeho personálu, je tu roky, a zatiaľ nikto neprišiel s ideálnym riešením. Treba túto tému otvárať v odborných aj politických kruhoch a zdôrazňovať, že okresné nemocnice majú v sieti svoje nezastupiteľné miesto. Som rada, že od septembra minulého roka má BSK vicežupana pre zdravotníctvo Juraja Štekláča, ktorý ako lekár tejto problematike veľmi dobre rozumie a už teraz jeho vklad a prínos citeľný. 

Ste členkou komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo, pracujete v sociálnych službách. Ako hodnotíte aktivitu BSK v tejto oblasti? 

Kraj dnes poskytuje sociálne služby v 14 vlastných zariadeniach pre seniorov, mentálne znevýhodnených, psychiatrických klientov a pod. Okrem toho finančne podporuje desiatky neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Teším sa, že k neverejným zariadeniam, ako je napríklad Vstúpte, pristupuje rovnako. Aj im vytvára počas pandémie také podmienky, aby dokázali bez straty finančnej istoty fungovať. To si veľmi vážime. Nie je to totiž samozrejmosť. Župa im rozdáva ochranné pomôcky, ATG testy, zabezpečuje v zariadeniach rýchlotestovanie. Ambíciou kraja je aktuálne vybudovať špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra. Župné zariadenia majú rozbehnuté projekty deinštitucionalizácie. V šiestich z nich sa idú tiež vybudovať nové bezbariérové ihriská, malé športoviská a mini telocvične. Schválili sme aj unikátnu Koncepciu sociálnej inklúzie na roky 2020 až 2030. Kraj vydal praktického sprievodcu sociálnymi službami. Skrátka, sociálne služby majú v kraji vysokú prioritu.

Ďalšou vašou domovskou komisiou na župe je kultúrna. Prezraďte, aké zaujímavé kultúrne projekty čakajú Bratislavský kraj. 

Podobne ako v sociálnej komisii, aj v kultúrnej sme nerokovali len od stola, ale snažili sme sa zisťovať požiadavky kultúrnych inštitúcií priamo v teréne v kontakte s riaditeľmi. Takto sme navštívili napríklad župné Divadlo Aréna, ktorého rozsiahla rekonštrukcia sa začne v tomto roku. Kaštieľ v Stupave, kde sídli náš domov sociálnych služieb, sme navštívili tiež. Tam bol dokončený unikátny barokový mostík. Finišuje ďalší eurofondový projekt, v rámci ktorého bude zrekonštruované Malokarpatské osvetové stredisko sídliace v kaštieli v Modre. Úžasnou bude synagóga v Senci a kvôli záchrane pamiatky odkúpila župa aj synagógu vo Svätom Jure. Aktívne tiež pracuje na znovuotvorení prevádzky Múzea Ferdiša Kostku v Stupave. Unikátnou je aj Bratislavská regionálna a dotačná schéma, cez ktorú môžu byť podporené mnohé kultúrne projekty. Nová riaditeľka odboru kultúry chce posilniť dialóg s aktérmi nezriaďovanej kultúry, čo veľmi vítam, keďže som sa aktuálne za BSK stala členkou Výkonnej rady Nadácie Cvernovka.  

Zároveň ste mestskou poslankyňou, využijeme preto príležitosť spýtať sa aj na samosprávu. Rok 2020 ste zhodnotili v poslednom minuloročnom Malackom hlase. Ako vidíte Malacky v nasledujúcom období, povedzme do konca aktuálneho volebného obdobia?  

Malacky vidím ako mesto, ktoré je lídrom na Záhorí a v riadení príkladom v celoslovenskom meradle. Máme ambiciózne plány, rozbehnuté veľké projekty – budovanie cyklotrás, športovej arény, námestia, po ktorom Malačania desaťročia túžili, a tiež kultúrneho domu. Aj pri manažovaní náročných investičných akcií si držíme výborný kredit z pohľadu hospodárenia, nedávno potvrdený hodnotením nezávislej organizácie INEKO. Najdôležitejší sú však občania. Je skvelé vidieť, že viditeľný progres oceňujú, a zároveň majú pochopenie pre dočasné obmedzenia, s ktorými je častokrát nevyhnutne spojený. 

Spomenuli ste kultúrny dom. V akej fáze sa tento projekt nachádza? 

V prípravnej. Kultúrny stánok v centre mesta na Radlinského na mieste bývalého mestského úradu – to bude ako splnený sen. Umiestnenie je z pohľadu dostupnosti najlepšie. Architektonické riešenie nielen samotnej stavby, ale aj okolia vrátane organizácie dopravy bude výsledkom veľkej architektonickej súťaže. Na konci roka by sme mohli poznať a verejnosti predstaviť víťazný návrh. Takýto postup veľmi oceňujem, lebo taká dôležitá stavba v centre mesta si to iste zaslúži. Nadčasovou je tiež myšlienka spojenia kultúrneho domu s knižnicou a základnou umeleckou školou. Takto to tu bude žiť počas celého týždňa. Verím, že na konci volebného obdobia, budeme mať v rukách stavebné povolenie. 

Neziskovú organizáciu Vstúpte, kde pracujete, čaká veľký projekt rekonštrukcie a prístavby. Čo to prinesie pre Vstupákov? 

Ak pôjde všetko hladko, verím, že koncom roka 2021, najneskôr na jar 2022, sprístupníme komplexne zrekonštruovaný, rozšírený a bezbariérový objekt na Ul. 1. mája. Podmienky pre sociálnu rehabilitáciu našich klientov s mentálnym postihnutím sa posunú na úplne inú úroveň. 

Ako a kde bude Vstúpte fungovať počas stavebných prác?  

Mesto nám pomohlo aj pri hľadaní priestorov pre dočasné presunutie rehabilitačného strediska počas rekonštrukcie. Budeme v jeho objekte na Kukučínovej ulici. Tu boli napríklad presťahovaní aj seniori pri rekonštrukcii Mestského centra sociálnych služieb v Malackách. Pomoc mesta si veľmi vážime. 

A na záver – čo vám dalo a čo vzalo náročné pandemické obdobie? 

Popri všetkých negatívach a smútku, ktoré mnohým pandémia priniesla, som za toto obdobie paradoxne aj vďačná. Naučilo ma zastaviť sa. Získala som vzácny čas pre svoju rodinu a najbližších. Ako potomok rodiny známych záhradníkov som sa konečne mohla poriadne venovať aj prácam v záhrade (smiech). Nadobudla som mnohé nové zručnosti v online platformách, keďže môj život poslankyne sa nezastavil, ale presunul do virtuálneho sveta. Mrzí ma, že pre pandémiu sme neorganizovali tradičnú Malackú šošovicu. Na druhej strane, vďaka pandémii vznikli aj viaceré pekné projekty, pri ktorých zrode som bola, napríklad DOBROMA na pomoc seniorom s nakupovaním. Verím, že pandémia a všetko negatívne s ňou súvisiace bude čoskoro za nami, ale všetky dobré veci, zmeny a myšlienky, ktoré priniesla, tu zostanú.  

Zdroj: malacky, sk; Ľ. Pilzová. Foto: S. Osuský