Malokarpatské múzeu v Pezinku podujatia Október 2019

842

Jablkové hodovanie
5. október 2019 od 12:00 do 17:00, v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku.

Nádvorie Malokarpatského múzea v Pezinku sa opäť zaplní stánkami plnými rôznych pochúťok, ktoré majú spoločného menovateľa – jablká. Srdečne Vás pozývame na ďalší ročník Jablkového hodovania, ktoré môžete navštíviť v sobotu 5.10.2019 v čase od 12:00 hod. do 17:00 hod.  Vezmite so sebou celú rodinu, pre najmenších návštevníkov sme opäť pripravili tvorivé dielne. Vstup je voľný.

Vernisáž medzinárodnej výstavy Rozmanité pivnice Strednej Európy
10. október 2019 o 17:00 v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku.

Medzinárodná výstava Rozmanité pivnice Strednej Európy, na ktorej spolupracuje Malokarpatské múzeum v Pezinku s obcou Jedenspeigen v Rakúsku trvá od 10. októbra 2019 do 28. marca 2020.

Po prvýkrát na Slovensku si budete môcť prezrieť výstavu zameranú na spoločné prvky a odlišnosti malokarpatského a dolnorakúskeho vinohradníctva. Vernisáž sa uskutoční 10. októbra o 17:00.

Brigáda v slovanskej pevnosti vo Svätom Jure
12. október od 10:00 do 14:00 v slovanskej pevnosti vo Svätom Jure.

Privítame každého dobrovoľníka, ktorý má čas a chuť pomôcť pri upratovaní slovanskej pevnosti. Brigády sa zúčastní i archeológ PhDr. Júliusom Vavák, PhD., ktorý vám o pevnosti porozpráva, a taktiež rád zodpovie na otázky. Po brigáde si budeme spoločne opekať.