Malokarpatské múzeum v Pezinku oslavuje 60. výročie založenia

1359Za zakladateľa tradícií pezinského múzejníctva sa považuje František von Meissl (1837-1934).V dejinách mesta Pezinok zohral v druhej polovici devätnásteho a začiatkom dvadsiateho storočia nezastupiteľnú úlohu. V tomto období sa okolo neho sústredil spoločenský, spolkový a kultúrny život v meste. Patril ku skupine obyvateľov, ktorí požívali vo svojom okolí vážnosť a úctu, boli považovaní za propagátorov zmien a moderných, pokrokových riešení. Okolo roku 1905 založil na radnici malé mestské múzeum. Išlo o pamätnú izbu, ktorá bola príležitostne sprístupňovaná vzácnym návštevám. Keď sa na základe zákona v roku 1872 zrušili cechy a v následnom období sa cechový majetok a cennosti odovzdávali magistrátom miest, využil F. Meissl svoju pozíciu člena mestského zastupiteľstva a zhromaždil množstvo cechového materiálu, v ktorom videl predmety historickej hodnoty. Zamedzil ich následnému rozpredaniu či inému, v tej dobe častému postupu. Okrem pamiatok po zrušených cechoch umiestnil do múzea aj insígnie mestskej samosprávy a predstaviteľov mesta. Tieto zbierky ochránil aj v čase prvej svetovej vojny, kedy nevydal štátnej správe cínové predmety. Neskôr sa tieto artefakty stali základným fondom dnešného Malokarpatského múzea v Pezinku.


Ďalšou významnou osobnosťou v dejinách mesta Pezinok a dnešného Malokarpatského múzea bol Fedor Jamnický (1882-1972).
Od svojich študentských čias ochotne pomáhal Františkovi Meisslovi pri zbere a inštalovaní exponátov mestského múzea (pamätnej izby). Zaujímala ho história, avšak štúdium skončil ako diplomovaný chemický inžinier so špecializáciou na výbušniny. Jeho práca ho priviedla do zahraničia. Po svojom príchode v roku 1947 zistil, že mestské múzeum, ktoré František Meissl vybudoval, prakticky nejestvuje. Miestny národný výbor v Pezinku ho ako spravodajcu pamiatkovej starostlivosti poveril o jeho znovuzriadenie. Po jeho vybudovaní ho naďalej udržiaval a získaval nové exponáty. Zachránil množstvo predmetov, ktoré sú v Malokarpatskom múzeu dodnes. Všetky svoje poznatky vložil do rukopisnej kroniky mesta a kroniky baníctva v Pezinku.

Budova Malokarpatského múzea v Pezinku slúžila od konca 19. stor. ako bývanie pre rodinu majiteľa a ďalšie tri rodiny, ktoré tam boli v podnájme. Poslednými majiteľmi boli Jelínkovci, ktorí boli židovskými obchodníkmi. Dom kúpili v roku 1895 a vlastnili ho do roku 1941, kedy dom museli opustiť v súvislosti s 2. svetovou vojnou. Predný trakt slúžil na komerčné využitie – pre predajne potravín, koloniálu či obchodu so strižným a módnym tovarom. Po konci vojny sa posledný vlastník domu, Armin Jelínek, stal už len správcom niekdajšieho vlastného majetku. Zomrel v roku 1952.

Malokarpatské múzeum v Pezinku je v súčasnosti múzeum zamerané na vinohradníctvo a vinárstvo v prostredí Malých Karpát. Po prvýkrát bolo otvorené v roku 1960 a tento rok oslavuje 60. výročie. Verejnosti ponúka prezentáciu našej histórie v modernom prevedení aj prostredníctvom zážitkov. Expozície dopĺňajú interaktívne prvky, ktoré si návštevníci môže vyskúšať, ako napr. zátkovanie fľaše, aromabar, simulátor opitosti alebo si môžu vyskúšať vystrúhať kôl do viniča. Múzeum má najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov v Európe – obsahuje 43 kusov, pričom najstarší lis pochádza z roku 1608.

Múzeum každoročne pripravuje rôznorodé podujatia. Vo februári si pre milovníkov vína pripravili 12. ročník podujatia Pezinské vínne pivnice. Deti si počas jarných prázdnin vytvorili fašiangové masky a filmoví nadšenci si zasúťažili na filmovom kvíze.

V roku 2020 v múzeu pripravili výstavu V tieni dreva od autora Jána Pribulu. Návštevníci mohli vidieť drevené sochy plné ženských kriviek, sochy kombinované s kovom, hračky, geometrické figúry, koníky, zvieratká tvorené z drevených odrezkov. V rámci výstavy bol zorganizovaný kurz Premeny z dreva, na ktorom si návštevníci mohli vyskúšať prácu s drevom.

V tomto roku sa múzeu podarilo predstaviť verejnosti novú publikáciu Pevnosť v Malých Karpatoch od archeológa a zamestnanca múzea Júliusa Vaváka. Kniha prezentuje dlhoročné výsledky archeologického bádania v priestore veľkomoravskej pevnosti vo Svätom Jure, evidovanej ako národná kultúrna pamiatka Hradisko Neštich.

V spolupráci so Šimák Zámok Pezinok múzeum pripravilo pre návštevníkov zvýhodnenú vstupenku Combi Ticket, s ktorou môžu návštevníci spoznať obe miesta výhodnejšie.

Počas letných prázdnin v múzeu privítali deti z tábora Denné tábory, pre ktoré vytvorili pestrý program.

V múzeu počas tohto roka prebiehala rekonštrukcia podkrovia, vďaka ktorej vznikli v podkroví múzea nové priestory. Najväčším prínosom rekonštrukcie je miestnosť, kde budú prebiehať vzdelávacie programy, rôzne prednášky a iné podujatia.

Malokarpatské múzeum oslavuje 60. výročie založenia práve v októbri. Všetky podujatia spojené s výročím však vzhľadom na druhú vlnu pandémie presunulo na rok 2021. „Návštevníci o nič neprídu – oslávime výročie vo formáte šesťdesiat plus jedna,“ uviedol Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku.

Počas pandémie si však múzeum pre návštevníkov pripravilo niekoľko aktivít na spríjemnenie chvíľ v domácej izolácii. Návštevníci si mohli pozrieť múzeum online na Google Street View. Malokarpatský historický občasník Historika sprístupnili online a návštevníci si tak mohli prečítať zaujímavé historické články z nášho regiónu. Začali s videovlogmi z múzea, kde návštevníkom priblížili ako pokračuje rekonštrukcia podkrovia a aké priestory v podkroví vzniknú. Pripravili výtvarnú súťaž #SME DOMA. Ako sa mi zmenil život?, do ktorej sa prihlásili deti, ale i dospelí s 86 kresbami, v ktorých ukázali ako prežívajú čas počas pandémie, na čo sa tešia po skončení pandémie a čo im chýba. Verejnosť hlasovala za podujatia, ktorých by sa radi zúčastnili a tri podujatia, ktoré získali najviac hlasov múzeum pripraví. Pre školské skupiny pripravili vzdelávací program Pezinskí pamiatkoví pátrači, ktorý sa po prvýkrát odohráva mimo sídelnej budovy múzea. Počas celého programu sú múzejní pedagógovia a deti spolu len vonku, čo určite uvítajú, v týchto náročných časoch, aj pedagógovia.

„Žijeme historické chvíle, aj keď by sme ich za takýchto okolností možno radšej nezažili – a keď raz všetko dobre dopadne, určite na tieto udalosti budeme spomínať. Z pohľadu historika sú tieto chvíle určite pamätné. Možno si ľudia spomenú aj na to, že naše múzeum malo šesťdesiat rokov akurát v tomto zvláštnom období,“ povedal Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku.

Napokon jedno jubileum pripadá aj rok 2021. V roku 1960 síce múzeum zriadili, no pre verejnosť prvý raz otvorilo brány až 22. septembra 1961. Prapočiatky múzea potom siahajú do hlbšej minulosti.

„Plánujeme vydať publikáciu o histórii múzejníctva v Pezinku. Pripravujeme tiež výstavu, ktorá bude retrospektívou našej činnosti. Vyvrcholením by mala byť slávnostná akadémia, kde pozveme bývalých i súčasných zamestnancov múzea a verejnosť, aby sme si aj takto spoločensky pripomenuli šesťdesiat rokov našej činnosti,“ povedal riaditeľ múzea Martin Hrubala.

Múzeum 14. júna 2020 dostalo Medailu za zásluhy o rozvoj mesta, dokonca už druhý raz – prvý raz v roku 2002. Martin Hrubala pôsobí v múzeu už 17 rokov, z toho je 8 rokov jeho riaditeľom. Pre jednotlivcov je múzeum otvorené aj v súčasnosti. Spolu tu môže byť maximálne šesť ľudí, jeden človek na 15 metrov štvorcových. Návštevníkom sú k dispozícii audiosprievodcovia, s ktorými si môžu prezrieť expozície. „Sme otvorení a ľudí pozývame aj napriek nepriaznivej situácii,“ povedal Martin Hrubala.