Malokarpatské osvetové stredisko v Modre a ich aktivity

1733

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre zvyčajne ročne pripraví alebo spolupracuje na príprave vyše 70 podujatí pre širokú verejnosť.

Malokarpatské osvetové stredisko je na krajskej úrovni organizátorom celého radu postupových súťaží v oblasti slovesného a dramatického umenia. Kto by nepoznal Štúrovu Modru, Beniakove Chynorany, Divadelné konfrontácie, Stretnutie s malou Táliou či Bratislavské metamorfózy. Ich prostredníctvom vyrástli desiatky hercov a interpretačných umelcov.

Pre verejnosť, ktorá nie je umelecky zručná, ale má záujem o umelecký a spoločenský život v regióne organizuje Malokarpatské osvetové stredisko rad obľúbených podujatí – Ples seniorov vo februári, Jablkové hodovanie s mladým vínom v októbri a Vianočné inšpirácie v decembri.

Výtvarné umenie so sústredením sa na podporu tvorby neprofesionálnych umelcov je asi najviditeľnejšia stránka činnosti Malokarpatského osvetového strediska.  Každoročne s pomocou špičkových profesionálov usporadúva pre amatérskych tvorcov Výtvarné spektrum, AMFO a CINEAMA. Pre širokú verejnosť je určený Salón výtvarníkov a od roku 2015 usporadúvame spolu s rakúskymi partnermi Dni otvorených ateliérov.

Medzi najpopulárnejšie podujatia Malokarpatského osvetového strediska patrí interpretačná súťaž Malokarpatský slávik, ktorej sa každoročnej zúčastňujú desiatky amatérskych interpretov. Vynikajúce renomé má aj Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, na ktorom sa zúčastňujú desiatky súborov z Bulharska, Srbska, Macedónska, Čiech, Poľska a samozrejme z celého Slovenska.

Malokarpatské osvetové stredisko poskytuje poradenstvo v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti mestám a obciam v rámci Bratislavského kraja, najmä v jeho vidieckych okresoch. Spolupracuje s radom občianskych združení, ktorých náplňou je rozvíjanie kultúrnych tradícií v regióne. Organizuje metodické kurzy pre kultúrnych pracovníkov, ale aj praktické kurzy pre umeleckých remeselníkov (keramikárov, drotárov, výrobcov drobných umeleckých predmetov). Od roku 1994 vydáva časopis Vidiečan prinášajúci informácie z miestnej a regionálnej kultúry Bratislavského kraja.

Malokarpatské osvetové stredisko stálo pri začiatkoch inštitucionalizácie Malokarpatskej vínnej cesty ako produktu cestovného ruchu. Aj preto má Združenie Malokarpatská vínna cesta sídlo práve v priestoroch osvetového strediska a na každom podujatí, ktoré sa koná pod hlavičkou Malokarpatskej vínnej cesty, sa podpisuje aj práca Malokarpatského osvetového strediska. A podujatí je celý rad – Otvorené pivnice na sv. Urbana®  v máji, Deň otvorených pivníc® v novembri, Vína na hrade v máji, Deň vo vinohradoch v septembri. V rokoch 1995-2016 zabezpečovalo Malokarpatské osvetové stredisko prezentáciu MVC na Medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour a v zahraničí, či už v Poľsku, Maďarsku, Anglicku a v Česku.

Susedstvo Bratislavského kraja s rakúskymi spolkovými krajinami Dolné Rakúsko a Burgenland poskytuje veľa príležitostí načerpať informácie, ako sa tie isté veci robia inde. Malokarpatské osvetové stredisko už dlho neformálne spolupracovalo s viacerými rakúskymi partnermi a od roku 2016 sa táto spolupráca inštitucionalizovala s pomocou Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom projektu cezhraničnej spolupráce Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Tento projekt proskytuje podporu podujatia Festival vín (súťaž vín Malokarpatskej vínnej cesty a vinárov komunity Jedenspeigen – Sierndorf) a Otvorené ateliéry, ako aj investíciám do kultúrnej infraštruktúry.

Jednou z aktivít projektu Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT je vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra v priestoroch Malokarpatského osvetového strediska. Stredisko sídli v súčasných priestoroch v kaštieli v Modre od roku 2003. V roku 2015 sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol pre ďalší rozvoj strediska ako kultúrno-kreatívneho centra a to s pomocou fondov EÚ prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce.

Aktivity Malokarpatského osvetového strediska v Modre počas pandémie

Ako celú spoločnosť aj MOS zasiahlo obdobie pandémie COVID19. Aktivity boli prerušené, hľadali sa nové termíny, v ktorých sa uskutočnia postupové prehliadky. Ešte pred prvou vlnou sa podarilo zorganizovať Metodický deň osvetových pracovníkov, Ples seniorov, okresné kolá Hviezdoslavov Kubín a podujatie Víno, ženy a vône.

Po uvoľnení opatrení v mesiaci júl bol otvorený Salón výtvarníkov, počas letných mesiacov sa uskutočnili krajské kolá Výtvarného spektra, AMFO a Cineama. Zorganizovali aj niekoľko výtvarných workshopov – litografia, enkaustika, kompozičná kresba, arteterapia, olejomaľba, figurálna kresba… V septembri ešte stihli Deň vo vinohradoch, Štúrovu Modru a odbornú časť Festivalu vín – Rizling rýnsky, ktorý je súčasťou projektu Heritage SK-AT. Žiaľ krajské kolá Divadelných konfrontácií, Zlatá čižma, Stretnutie s malou Táliou boli zrušené aj s dôvodu protipadnemických opatrení ale aj z dôvodu zrušenia celoštátnych kôl týchto súťaží. Zrušené bolo taktiež Jablkové hodovanie, Deň osvetových pracovníkov, Deň otvorených pivníc. Deň otvorených ateliérov je predbežne posunutý na mesiac december. Počas celého roka prebiehali aktivity projektu Heritage SK-AT, hlavne práce na digitalizácii.

Premena kaštieľa

Ak ste v tomto období vchádzali do Modry smerom od Trnavy, určite neuniklo vášmu zraku, že väčšina lešenia okolo kaštieľa už bola demontovaná a odhalila sa tak nová fasáda. Na väčšine budovy sú osadené nové okná v zelenej farbe, ktoré sú zvýraznené bielymi rímsami. Časť okien, ktoré sú smerom do nádvoria a sú pamiatkovo chránené, prechádzajú postupne remeselnou rekonštrukciou.

Práce napredujú aj v interiéroch. Sociálne zariadenia a kuchyňa sú obložené keramickým obkladom, na podlahách je položená keramická dlažba. Hotové sú aj omietky v rekonštruovaných priestoroch, v niektorých miestnostiach a chodbách sú steny aj vymaľované. Pôvodné dvere a zárubne boli odborne zrekonštruované a osadené na svoje pôvodné miesta. V interiéri pribudol výťah, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup do budovy a záhrady. Hotová je aj vzduchotechnika, nová kotolňa a nainštalované sú všetky inžinierske siete ako elektrina, voda, vykurovacie rozvody. 

O podobu kaštieľa ako ho teraz poznáme sa pričinil rytier Arthur Polzer z Polceru s manželkou Alžbetou, ktorý kaštieľ povýšil na reprezentačné šľachtické sídlo. Arthur Polzer bol významný predstaviteľ habsburského dvora a kancelár cisára. Po rozpade monarchie sa rozhodol kaštieľ predať a v roku 1922 budovu a pozemky kúpil Československý štát pre potreby vinárskej a ovocinárskej školy, ktorá sem bola presunutá z Bratislavy.

Zrekonštruovaný kaštieľ bude slúžiť ako kultúrno-kreatívne centrum pre celý Bratislavský kraj. V zrekonštruovaných priestoroch tak vznikne digitalizačné centrum, priestory pre malé javiskové formy, otvorené ateliéry, školiace a kurzové miestnosti, výstavná miestnosť, infobod,  vinotéka – salón/archív vín. Vytvorené zázemie bude miestom pre sebarealizáciu umelcov, žiakov, študentov, členov cechov, vinárov, vinohradníkov, ďalej pre rôzne kultúrne a vzdelávacie podujatia ako konferencie, semináre, workshopy, súťaže, ako aj pre návštevníkov z prihraničných regiónov. 

Projekt Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT predstavuje jedinečnú spoluprácu šiestich projektových partnerov z dvoch krajín, pričom Bratislavský samosprávny kraj vystupuje v projekte ako hlavný partner, ktorý je zodpovedný za celkovú koordináciu a vedenie projektu. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre napĺňa projekt po obsahovej stránke. Za slovenskú stranu v projekte vystupuje v pozícii strategického partnera pre oblasť vinohradníctva Malokarpatské múzeum v Pezinku. Za rakúskeho partnera sa projektu zúčastňujú Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ a Marktgemeinde Jedenspeigen, ktorí zabezpečia realizáciu projektovej myšlienky na svojom území. Rekonštrukcia sa realizuje v rámci projektu HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.