Maľované Vajnory – Rodinný dom na Roľníckej 276

880

Rodinný dom starých rodičov Janky Belovičovej ukrýva nástennú maľbu z roku 1948 od ľudovej umelkyne Kataríny Bruderovej. Jej pozostatok sa vyníma v modernej kuchyni ako pamiatka na dedka Štefana Feketeho, ktorý si maľbu od pani Brúderovej objednal.

Katarína Brúderová ochotne maľovala vajnorský ornament každému, kto prejavil záujem. Vyšívala ornamenty na úžitkové predmety a neskôr učila svoje nástupkyne techniku tvorby.

Uchovanie maľovaného diela sa stalo vo Vajnoroch samozrejmosťou, ako zachovanie kultúrneho dedičstva predkov, a preto každé zničenie takejto maľby, považujú Vajnoráci za veľkú stratu. Aj v tomto dome, pri jeho opravách, aktívni remeselníci, jednu z malieb zatreli.

Vo dvore sa nachádzajú ďalšie artefakty, ktoré, napriek prestavbe starého domu, pripomínajú minulosť. Vyšívané vankúše, obrázky, či keramika s vajnorským ornamentom sú pripomienkou zručných rúk Hedvigy Krištofičovej a Terézie Zemanovej, ale nielen ich, ale aj keramikárok, ktoré ornamenty prenášajú na súčasnú keramiku.

Zdroj: Vajnory