Mapovanie kultúrnych potrieb a kultúrneho správania obyvateliek a obyvateľov mesta Bratislavy

1471
Bratislavský hrad

Hlavné mesto SR Bratislava v gescii Oddelenia kultúry prípravilo v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom dotazník pre všetkých obyvateľov mesta. Magistrát toho času pripravuj prvú mestskú koncepciu rozvoja kultúry, ktorá by mala pomenovať rolu kultúry v udržateľnom rozvoji mesta a nastaviť nástroje pre jej podporu. Aby mohli byť aktivity kultúrneho plánovania mesta dostatočne orientované smerom k jeho obyvateľom, je veľmi dôležité získať prehľad o ich kultúrnom správaní, potrebách a tiež bariérach, ktoré im bránia zapájať sa do kultúrneho života mesta. Práve obyvateľky a obyvatelia mesta sú hlavným spotrebiteľom kultúry, a preto je ich spätná väzba veľmi dôležitá. Výsledky prieskumu budú jedny z dôležitých podkladov pri tvorbe koncepcie kultúry a opatrení, ktoré budú cielene zamerané na uspokojovanie potrieb obyvateľov mesta v oblasti kultúry.

Dotazník je l dispozícii pre respondentov do 31.10.2020 do polnoci. Jeho spracovanie bude tiež dôležitým analytickým podkladom pre pripravovanú mestskú koncepciu kultúry a za váš čas a jeho vyplnenie vopred ďakujeme.

https://forms.gle/4dSZ6CtpY9v3ChAj6