Máte nápad, ako zlepšiť mestskú mobilitu? Prihláste ho do súťaže

833

Prihláste svoj nápad alebo riešenie do súťaže inovácií v oblasti mestskej mobility a získajte finančnú odmenu vo výške 1000 eur a odborné konzultácie od spoločnosti CIVITTA Slovakia. 

Zároveň získate možnosť zapojiť sa do vzdelávacích aktivít organizovaných v rámci aktivít EIT Urban Mobility HUB a spoznať ďalších aktérov v oblasti mestskej mobility na Slovensku naprieč všetkými sektormi. Do súťaže sa môžu zapojiť rôzne typy subjektov (startupy, súkromné firmy, neziskové organizácie) ako aj občianske iniciatívy, komunitné projekty, či jednotlivci. Viac informácií nájdete TU.

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť krátky formulár. Prihlášky je možné podať do 10. decembra 2021. 

Do súťaže sa môžu zapojiť rôzne typy subjektov (startupy, súkromné firmy, neziskové organizácie) ako aj občianske iniciatívy, komunitné projekty, či jednotlivci.  

Oblasti mestskej mobility, v ktorých prinášate inováciu, sa môžu týkať týchto oblastí:

  • aktívna mobilita (nemotorizované spôsoby prepravy)
  • intermodalita (lepšie využívanie existujúcich služieb mobility a lepšia integrácia nových riešení)
  • infraštruktúra mobility (podpora inovácií a zlepšovanie infraštruktúry mobility a zastavaného prostredia – architektúru a urbanistické plánovanie, komunitný co-dizajn a používanie inovatívnych materiálov)
  • mobilita pre všetkých (zlepšenie dostupnosti dopravy pre zraniteľné cieľové skupiny cestujúcich)
  • udržateľná mestská logistika (zlepšenie mestských služieb, dodávok tovaru a nakladanie s odpadom prostredníctvom logistiky, dizajnu vozidiel budúcnosti, behaviorálnych a technologických inovácií)
  • vytváranie verejnej sféry (lepšie využívanie a správa verejných priestorov a znižovanie priestoru určeného pre vozidlá)
  • mobilita budúcnosti (podpora digitálnych technológií – mobilita ako služba (MaaS), kolaboratívne – inteligentné dopravné systémy (C-ITS), prepojené autonómne vozidlá (CAV) a Internet vecí (IOT), ktoré zlepšujú prevádzku a bezpečnosť)
  • mobilita a energia (nahradenie spaľovacích motorov čistejšími riešeniami)
  • zníženie znečistenia (zníženie úrovne znečistenie ovzdušia a hluku súvisiace s mobilitou, zníženie emisie skleníkových plynov a zvyšovanie kvality života v mestách)