Maturanti z Obchodnej akadémie na Račianskej 107

1366

7 statočných v utorok na angličtine a 2 jedineční v stredu na obhajobe úspešnej práce patrili medzi necelých 400 maturantov z celého Slovenska, ktorí využili možnosť odpovedať za „zeleným stolom“.

Dôvodom bola snaha študentov získať vyššiu úroveň z cudzieho jazyka a využiť možnosť zlepšiť si maturitnú známku z praktickej časti odbornej zložky. Gratulujeme k preukázaným vedomostiam.