Mesto Pezinok otvára prvé detské ihriská po nevyhnutnej údržbe

1853

Detské ihriská v Pezinku postupne prechádzajú údržbou. Realizuje sa na základe bežnej kontroly stavu ihrísk, ktorá sa zameriava na nedostatky spôsobené užívaním, vandalizmom a na čistotu plôch. Osemnásť detských ihrísk je od stredy 8. júla opätovne otvorených pre verejnosť.

V Pezinku je v súčasnosti 36 detských ihrísk. V rámci údržby sa vykonáva čistenie plôch ihrísk, výmena piesku, oprava oplotenia, úprava a čistenie informačných tabúľ, nátery a povrchové úpravy súčastí ihrísk ako sú hracie a cvičebné prvky a zariadenia. Mazanie pohyblivých častí a drobné opravy ako pritiahnutie uvoľnených skrutiek, dopadové, spevnené plochy, chodníky, cestičky, lavičky.

Súčasťou starostlivosti o ihriská je aj pravidelné premývanie piesku pitnou vodou a mechanické čistenie. 

V stredu 8. júla bolo otvorených prvých 18 ihrísk v lokalitách Grinava – pri ZŠ Orešie, Juh – Bratislavská I, Juh – Bystrická II, Za hradbami č.34, Detské ihrisko Zámoček, Detské ihrisko Žihadielko, Muškát II – Muškátová 30, Muškát II – Muškátová 5-7, Muškát II – Hroznová ulica, Muškát III – Hroznová ulica, Muškát I. – ul. Kpt. Jaroša, Muškát I. – Švermova ul., Sever – Suvorovova ul. za poštou, Sever – nový park od  Svätoplukovej ul., Sever – Svätoplukova ul. oproti amfiteátru, Sever Starý dvor, Sever ISRMO Na bielenisku, Sever ISRMO ul. Novomeského.

Ostatné detské ihriská, na ktorých prebiehajú rozsiahlejšie opravy, budú otvárané postupne po zaistení potrebnej bezpečnosti.

Zdroj: Pezinok