Mestská časť Rača vytvára sieť dobrovoľníkov

794

Aj mestská časť Rača chce byť solidárna voči občanom Ukrajiny.  Zbierka humanitárnej pomoci pre Ukrajinu je spustená od 1.3.2022 v čase od 15.00 do 18.00 hod. v priestoroch „Lisovne“ pri Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3. 

Čo sa zbiera?

  • Zdravotnícky materiál: lekárničky, dezinfekciu, obväzy, voľne dostupné lieky (pozor na exspiráciu)
  • Trvanlivé potraviny: konzervy, sladké tyčinky, džúsy, piškóty
  • Deky, spacie vaky, ležadla
  • Nenoste:
  • Oblečenie
  • Potraviny a zdravotnícky materiál rozbalený alebo po dobe spotreby

 
Zároveň sa budete môcť podieľať svojou dobrovoľníckou pomocou na iniciatívach, do ktorých sa ako Rača budeme zapájať. Dobrovoľníci sa môžu prihlasovať prostredníctvom dotazníka, ktorý nájdete na stránke TU.

Účelne pomáhať môže iba ten, kto vie ostať v pokoji, aj keď sa ho situácia dotýka. „Pre obyvateľov Rače nie je dôvod na obavy, Slovensko nie je vo vojne a pomáhame Ukrajine , tak ako celá Európa a celý svet.“ povedal Michal Drotován – starosta mestskej časti Rača.

Zdroj: MČ Rača