Mestská polícia v Pezinku upozorňuje na premnožených diviakov

1755

Mestská polícia Pezinok zaznamenala podnety občanov ohľadne výskytu diviakov na Trnavskej ulici. Nasvedčuje tomu aj prípad z 23. mája, kedy v uvedenej lokalite nečakane vybehol z trávnatého porastu diviak a napadol maloleté dievča počas venčenia psíka. Našťastie jej spôsobil iba drobné poranenia.

V tejto súvislosti Mestská polícia už pred incidentom reagovala na problematiku tým, že oslovila zodpovedné inštitúcie vrátane príslušného poľovného združenia. Do vyriešenia problému kompetentnými v rámci ochrany života a zdravia polícia zamedzila vstup do predmetnej lokality a tiež z preventívneho hľadiska osadila informačné tabule pre občanov, ktorí navštevujú túto lokalitu.

Po konzultácii s poľovným združením občanov upozorňuje na nasledovné zásady počas pohybu v tejto lokalite:

SPRÁVAJ SA OPATRNE

PSÍKA NEPÚŠŤAJ NA VOĽNO

POUŽI ZVONČEK – UPOZORNI ZVUKOM NA SEBA

Zdroj: Pezinok