Mestské lesy začínajú s opravou parkoviska na Kamzíku

605

V pondelok 15.11. začínajú bratislavské Mestské lesy s opravou hlavného parkoviska na Kamzíku – pri pamätníku. Minulý rok dočasne opravili najväčšie jamy, teraz dostane toto miesto finálnu podobu. Po ukončení prác pribudne opravený povrch parkoviska, najviac namáhané časti budú z asfaltu, zvyšná plocha bude existujúci povrch z recyklátu. Kvalitnejšie osvetlenie, vyhradené miesta pre ZŤP osoby (5 miest), oddelený koridor pre peších a cyklistov cez parkovisko, osvetlený, bezpečný priechod cez cestu k rekreačnému areálu, upravená zástavka autobusu pre autobusy s vyššou kapacitou, samozrejme viac zelene a lavičiek pri pamätníku Pruskej vojny.

Parkovisko bude od pondelka do ukončenia prác uzavreté. „Zároveň sme s mestom Bratislava vyznačili vyše 40 parkovacích miest na kraji rozšírenej časti asfaltky cestou na Kamzík, ktoré je možné využívať,“ približujú Mestské lesy na sociálnej sieti.

Zoznam miest, ktoré môžu návštevníci využiť na parkovanie:

  • Verejné parkovisko pri reštaurácii Stroodel
  • Odstavná plocha pod el. vedením cestou na Kamzík
  • Parkovisko na kraji rozšírenej časti asfaltky
  • Odstavná plocha na ohybe pod Televíznou vežou
  • Verejné parkovisko pred hotelom WEST

Odhadovaná doba ukončenia prác je v krajnom prípade jar 2022, ak bude priaznivé počasie tak výrazne skôr. Ak to bude možné, medzi jednotlivými fázami rekonštrukcie bude parkovisko sprístupnené verejnosti.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave