Metropolitný inštitút Bratislavy pripravuje revitalizáciu parku na Mudrochovej v Rači a aj váš názor je dôležitý

1043

Metropolitný inštitút Bratislavy pripravuje v spolupráci s mestskou časťou Rača revitalizáciu parku na Mudrochovej ulici a verejných priestorov v okolí obchodného domu Račan a pred Miestnym úradom na Kubačovej ulici v Rači.

Ide o jeden z mestských projektov na skvalitnenie verejných priestorov v mestských častiach. Skrátka, park s kozmickou fontánou získa novú tvár a stane sa tak príjemnejším priestorom na stretávanie a trávenie voľného času. Na mieste už prebehlo mapovanie priestoru a anketa s obyvateľmi a obyvateľkami, konzultácie s miestnymi poslancami a teraz je čas na vaše názory.

Ak dnes idete cez park s kozmickou fontánou po miestny úrad, musíte prekonávať množstvo bariér a často prechádzať cez chodník s odparkovanými autami. Revitalizácia týchto priestorov má zjednodušiť pohyb pre ľudí, ktorí idú vybaviť veci na úrad alebo za službami či do obchodu.

Priestor parku má slúžiť ako aktívna verejná, oddychovo-rekreačná zóna pre krátkodobý pobyt rezidentov a tranzit pre širokú verejnosť. Prioritou zadania je podporiť pobytovú funkciu lokálneho parku, zlepšiť a skultivovať existujúce plochy zelene, zhodnotiť existujúcu výsadbu stromov, navrhnúť ošetrenie drevín a doplniť novú výsadbu. Preriešia sa aj spevnené plochy a mobiliár, ktorý je dnes v zanedbanom stave tak, aby podporoval charakter parku.

„Radi by sme podporili komunitný charakter priestoru, preto uvažujeme o priestore pre komunitné a kultúrne aktivity, či to bude pódium alebo altánok. Fontána, ktorá je súčasťou parku, je pre nás tiež dôležitá, rozmýšľame však o tom, ako vodu ešte viac priblížiť deťom,“ pripomenula vicestarostka Rače, Lenka Antalová Plavúchová.

Poznáte okolie parku za obchodným domom Račan a priestor pred miestnym úradom Rača? Tak práve tieto priestory čaká revitalizácia a vaše podnety, skúsenosti a postrehy pomôžu tomu, aby revitalizácia zodpovedala predstavám a potrebám Bratislavčaniek a Bratislavčanov. Zapojte sa do zlepšenia verejného priestoru v Rači. Vyplňte krátky dotazník https://bit.ly/mib_dotaznik-raca.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk; MČ Rača