Miestna knižnica na Žarnovickej v Rači otvorila knižný box

1008

Otvorenie knižného boxu v knižnici na Žarnovickej ocenia najmä uponáhľaní ľudia. „Som rada, že takúto službu môžeme poskytnúť našim čitateľom, ktorí tak nemusia byť časovo obmedzovaní otváracími hodinami knižnice na to, aby mohli knihy vrátiť. Knižný box je sprístupnený ešte len týždeň a už sa naplno využíva, čo nasvedčuje tomu, že táto služba čitateľom spĺňa svoj zámer a to nás teší“ hovorí referentka knižničných služieb Anna Klačanová.

Vložením kníh do knižného boxu sa tak môžete vyhnúť upomienkam za omeškanie vrátenia požičanej knihy. Knihy do boxu môžete vložiť kedykoľvek.

Knižný box sa nachádza pred Kultúrnym strediskom Žarnovická 7.

Zdroj: MČ Rača