Mikuláš prišiel aj do zariadení sociálnych služieb

1721
Mikuláš, anjel a čert v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej v Bratislave
Mikuláš, anjel a čert v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej v Bratislave

Vďaka sponzorom a ochote zamestnancov a riaditeľov si klienti našli bohatého Mikuláša.

Tento rok je pre klientov zariadení sociálnych služieb mimoriadne ťažký, bojujú s izoláciou aj strachom. Našťastie, je veľa dobrých ľudí, ktorí do zariadení posielajú vitamíny, ovocie, koláčiky, alebo im inak pomáhajú. Napríklad v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Pezinku dostali klienti krásne balíčky a tradičný Mikuláš sa tak oslavoval, ako sa patrí.

Mikuláš navštívil aj DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Mikuláš navštívil aj DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Foto: Facebook Domov sociálnych služieb Pezinok
Mikuláša zorganizovali skvelí zamestnanci zariadenia, ďakujeme. Foto: Facebook Domov sociálnych služieb Pezinok

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú a náš veľký obdiv patrí zamestnancom, ktorí klientov v tejto náročnej dobe obklopujú láskou a obetavo sa o nich starajú. Oni to zase oplatia svojou dobrou náladou, radosťou zo života a zmyslom pre humor. 

Sladkosti dostali aj klienti DSS Sibírka
Sladkosti dostali aj klienti DSS Sibírka

Obdarujte seniorov, ktorí darček nečakajú

Mnohí seniori nemajú blízkych a na Vianoce darčeky nečakajú. Vďaka skvelému projektu ich môžete obdarovať vy. Naplňte krabicu od topánok sladkosťami, kozmetikou, krížovkami a ďalšími drobnosťami a váš darček spraví na Vianoce radosť klientom domovov dôchodcov. Viac o projekte sa dozviete tu

Foto: Facebook Domov sociálnych služieb Pezinok
Ak máte možnosť aj vy pomôcť sponzorským darom, kontaktujte priamo zariadenie alebo Odbor sociálnych služieb na Úrade BSK. Foto: Facebook Domov sociálnych služieb Pezinok
Mikulášske oslavy v DSS pre deti a dospelých KAMPINO
Mikulášske oslavy v DSS pre deti a dospelých KAMPINO
Mikuláš s anjelom obdarovali každého klienta zariadenia sladkým balíčkom. Foto: Facebook Domov sociálnych služieb Pezinok
Mikuláš s anjelom obdarovali každého klienta zariadenia sladkým balíčkom. Foto: Facebook Domov sociálnych služieb Pezinok
Naši „meremáci“ 🙂 Foto: Domov sociálnych služieb pre dospelých Merema