Milióny ochranných pomôcok pre zariadenia sociálnych služieb

1362

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR SR) pomáha zariadeniam sociálnych služieb aj vo vianočnom období. Poslalo im ďalšie milióny ochranných pomôcok. Výnimkou nie je ani Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Ochranu klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb (ZSS) považujeme od vypuknutia pandémie za našu prioritu, preto v pomoci poskytovateľom sociálnych služieb nezaháľame ani počas sviatkov.

V posledných dvoch týždňoch ministerstvo práce doručilo na vyššie územné celky ochranné pomôcky pre zariadenia sociálnych služieb v objeme viac ako 4,4 milióna kusov za takmer 2,5 mil. eur.

Bratislavský samosprávny kraj dosiaľ dostal od ministerstva práce 500 ochranných štítov, 500 ochranných okuliarov, 35 tisíc ochranných oblekov, 13 500 respirátorov FFP2, 500 tisíc jednorázových chirurgických masiek a 300 kusov širokospektrálnej dezinfekcie.

Pomáhame každému zariadeniu sociálnych služieb bez ohľadu na to, či je štátne, verejné alebo neštátne. Každý klient a zamestnanec ZSS si zaslúži našu pomoc, aby sme ich týmito pomôckami ochránili pre ochorením COVID-19. Zároveň tým pomáhame ZSS pripraviť sa na očkovanie, ktoré sa začne už v januári,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Ďalšiu fázu distribúcie ochranných pomôcok pre vyššie územné celky začal rezort práce už 21. 12. 2020. Balíky pomoci obsahovali 4 milióny ochranných rúšok, 4 tisíc ochranných štítov, 108 tisíc respirátorov, 4 tisíc ochranných okuliarov a 2 400 litrov dezinfekcie. Krátko pred koncom roka dokončil rozvoz zásielok s 292 tisíc kusmi ochranných oblekov.

Doručené ochranné pomôcky rozdelia vyššie územné celky jednotlivým zariadeniam sociálnych služieb tak ako doteraz. Ďalšie tisícky pomôcok dostalo aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré ich bude distribuovať do centier pre deti a rodiny.

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny už od začiatku prvej vlny pandémie poskytol zamestnancom a klientom zariadení sociálnych služieb 6 663 399 ochranných rúšok, 529 279 chirurgických rukavíc, 186 377 respirátorov, 20 060 ochranných okuliarov, 43 885 ochranných oblekov a 3 995 litrov dezinfekcie. Celková cena materiálu vrátane rýchlotestov prekročila 11 miliónov eur.

Foto: BSK / Dušan Slovák