Modernizácia kuchyne v KD Sološnica

83

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Modernizácia kuchyne v KD Sološnica.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Malacky

Obec: Sološnica

Celkové výdavky projektu: 64 227 €