Modra zisťuje záujem o letnú školu na ZŠ Vajanského

1688

Základná škola Vajanského v Modre zisťuje záujem rodičov o prihlásenie detí do letnej školy v období od 24. 8. do 28. 8. 2020 v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Svoj záujem môžete oznámiť e-mailom triednemu učiteľovi alebo na zipctres@zsvajmo.edu.sk do 20. 6. 2020.

Letné školy sú dobrovoľné pre školy, žiakov aj učiteľov. Majú pomôcť žiakom vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy.

Letné školy nebudú mať podobu vyučovania ako ho poznáme cez školský rok. Cez prázdniny deti zažijú pestré vzdelávacie aktivity v triedach, areáli školy aj v prírode. Vzdelávanie by malo mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter. Ministerstvo školstva SR tento projekt celoplošne finančne podporí.

Zdroj: Modra