Múzeum školstva a pedagogiky pozýva na virtuálnu prehliadky

983

Fyzické sprístupnenie múzea na Charkovskej ulici v Devínskej Novej Vsi je očakávané v roku 2022. Múzeum zatiaľ pozýva návštevníkov na online prehliadku.

Výstava v podobe virtuálnej prehliadky predstavuje niekoľkoročnú spoluprácu múzea s Ateliérom reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Múzeum školstva a pedagogiky je celoštátne rezortné múzejné pracovisko zamerané na tvorbu, ochranu, výskum a prezentáciu zbierkového fondu z oblasti školstva a pedagogiky na Slovensku. Múzeum bolo zriadené v roku 1970 a zbierkový fond v súčasnosti pozostáva z 47 271 kusov zbierkových predmetov a člení sa na zbierku kníh, časopisov, listín, fotografií, ekranického materiálu, školských pomôcok a inventára.  

Aj keď každé pracovisko má svoje špecifické poslanie, obnova krehkej papierovej krásy i v podobe hodnotných školských zbierok, bola tým momentom, kde sa tieto celoštátne inštitúcie vzájomne stretli. Výsledkom sú pre múzeum obnovené a správne ochránené školské pamiatky a pre vysokú školu edukovaní, zruční študenti, ktorí sa prácou s predmetmi historickej hodnoty približujú k svojmu snu – stať sa zodpovedným a odborne pripraveným reštaurátorom.

Vzhliadnuť zaujímavú a výpovednú výstavu reflektujúcu význam reštaurátorského remesla na školských pamiatkach zobrazíte kliknutím TU.

Zdroj: Múzeum školstva a pedagogiky