Na Blumentálskej pribudli nové stromy

754

Na vynovené časti Blumentálskej boli vysadené ďalšie stromy. Platanové stromoradie sme doplnili o tri ďalšie platany. Celkový počet stromov tvoriacich stromoradie na Blumentálskej tak narástol na štrnásť.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy