Na križovatke Drieňovej a Sabinovskej pribudnú bezbariérové priechody

790

Štyri priechody pre chodcov v križovatke Drieňovej a Sabinovskej ulice v bratislavskom Ružinove by mali prejsť debarierizáciou. Ukončenie prác sa predpokladá v druhej polovici októbra, termín sa však môže meniť v závislosti od poveternostných podmienok, prípadne iných komplikácií zistených pri samotnej realizácii. O plánoch hlavného mesta informuje mestská časť na webovej stránke.

Ide o úpravu existujúcej debarierizácie priechodov pre chodcov a vybudovanie troch nových bezbariérových priechodov pre chodcov. „Práce spočívajú v odbúraní vrstvy chodníkov, výmene prídlažby a obrubníkov, položení nového asfaltového krytu a kladení zámkovej výstražnej a vodiacej dlažby pre nevidiacich, výškovej úpravy inžinierskych sietí,“ približuje samospráva.

Vodičom i chodcom odporúča, aby sledovali prenosné dopravné značenie.

Zdroj: TASR