Na Nobelovej pribudlo parkovisko s viac ako 20 miestami pre Novomešťanov

1084

Na Nobelovej ulici v Novom Meste je hotové parkovisko s viac ako 20 miestami pre Novomešťanov.

„Uvedomujeme si problémy s parkovaním, ktoré trápia aj túto štvrť, preto som rád za každé nové miesto. Už o pár dní po kolaudácii budú môcť miestni obyvatelia využívať vynovený priestor vo vnútrobloku. Okrem parkovania bude táto plocha navyše plniť aj ďalšiu významnú funkciu. Do podzemnej časti parkoviska sme zabudovali retenčné nádrže, ktoré budú zadržiavať dažďovú vodu. Tá sa bude následne vyparovať a zlepšovať mikroklímu. Na parkovisku sme použili aj nový druh materiálu, ktorý bude v lete sálať menej tepla ako betón. A, samozrejme, nezabudli sme ani na zeleň – pozdĺž parkoviska sme vysadili nové stromoradie,“ približuje starosta mestskej časti Rudolf Kusý.

Vo vnútrobloku na Nobelovej sa nachádzajú dve parkoviská. Jedno patrí mestskej časti pre miestnu komunitu, druhé patrí Európskej vzdelávacej agentúre.

„Investíciu sme robili spoločne, aby sme mali len jednu príjazdovú cestu a ušetrili tak jeden pruh pre zeleň,“ dodáva starosta.

Zdroj: Rudolf Kusý