Na obnovu čakala viac ako štvrťstoročie. Telocvičňa na Mudronke opäť získala stratenú dôstojnosť

1264

Nové vedenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto napráva resty svojich predchodcov. Po viac ako 25 rokoch miestny úrad konečne zrenovoval priestory telocvične Základnej školy na Mudroňovej ulici.

Renovácia pôvodných parkiet cvičebných priestorov, vrátane náraďovne, dodávka a montáž novej odpruženej podlahy, oprava a vymaľovanie stien a aplikácia nových čiar na vyznačenie športovísk – to všetko sú zásahy, ktoré pomohli opätovne urobiť z telocvičnej haly na základnej škole Mudroňova kvalitný a bezpečný športový priestor.

„Rekonštrukčné práce, ktoré prebehli viac ako 25 rokoch, boli realizované počas letných prázdnin, takže nebol narušený riadny chod vyučovania,“ uviedol Milan Chromík z Oddelenia stratégie a projektového riadenia Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto. Ako upresnil, práce boli definitívne ukončené 4. septembra 2019.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto realizovala projekt rekonštrukcie cvičebných priestorov – telocvične a náraďovne Základnej školy Mudroňova z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Okrem telocvične na ZŠ Mudroňova zrenovovala mestská časť Staré Mesto v uplynulom roku aj telocvičňu na Základnej škole s materskou školou Dubová. Tá sa dočkala obnovy po pätnástich rokoch.