Na poli huby, v dome láska

1067
Huby. Sú to naše korene v pôde
Huby. Sú to naše korene v pôde

Zber húb má v slovanskej kultúre dlhú tradíciu a bol veľmi dôležitou súčasťou zabezpečenia potravy a prežitia v minulosti. Prinášame vám niekoľko informácii o hubách a ich význame pre ľudí. A to nie len v našom regióne.

Slovania už v staroveku hľadali huby v lesoch a poznali množstvo druhov, ktoré používali ako potravu. V rámci tradičnej liečiteľskej praxe sa verilo, že niektoré druhy húb majú liečivé účinky a môžu pomôcť pri rôznych zdravotných problémoch.

Okrem toho mali huby v slovanskej kultúre aj magický a náboženský význam. Naši predkovia verili, že huby sú spojené s podsvetím a mohli byť použité na ochranu pred zlými silami a chorobami.

Huby sa považovali za posvätné rastliny s nadprirodzenými schopnosťami. Vo východoslovanských kultúrach sa napríklad verilo, že huby majú schopnosť prenášať informácie z jednej dimenzie do druhej a sú spojené so svetom mŕtvych. Boli akýmsi mostom medzi svetmi.

Nazývali ich „magické rastliny“, ktoré boli schopné priniesť šťastie, zdravie a bohatstvo.

Podľa slovenských povier sa napríklad pri hľadaní húb museli dodržiavať určité rituály, ako napríklad neprekladať si nohy, aby sa huby neukryli, alebo si nebrať so sebou kovové predmety, aby sa huby nezmenili na kameň.

Existuje mnoho prísloví a porekadiel, ktoré sa týkajú húb. Niektoré z nich sú satirické, zatiaľ čo iné odrážajú úctu a obdiv k týmto vynikajúcim darom prírody. Tu je niekoľko príkladov:

Rástli ako huby po daždi.

Na poli huby, v dome láska.

Huby sú ako muži, kto sa v nich nevyzná, ľahko môže zaváhať.

Bez hríbov ako bez peniazov.

Jedna huba, čo veľkú silu má, jedna huba, ktorá žalostnú smrť nám dá.

Huby sú pre každého, ale nie každý je pre huby.

Huby rastú tam, kde ich nájdeš.

Húb a úspechu nikdy nie je dosť.

Život je ako huby, všetko sa môže zmeniť za jeden deň.

Tieto príslovia odrážajú múdrosť a pochopenie toho, že huby sú nielen chutné jedlo, ale aj dôležitou súčasťou prírody, ktorú treba rešpektovať a chrániť.

Okrem toho sa huby používali aj pri rôznych rituálnych praktikách a obradoch. V niektorých slovanských kultúrach sa huby konzumovali ako súčasť obradov, ktoré boli spojené so žatvou alebo s jarným rovnodennosťou. V súčasnosti sa však slovanské rituály a použitie húb v magických praktikách postupne zanikajú a nie sú už takým bežným javom ako v minulosti.

Všeobecne je známe, že Slováci sú veľkými nadšencami zberu húb.  V niektorých oblastiach Slovenska sa dodnes organizujú hubárske súťaže, kde sa zúčastnení snažia nájsť čo najviac druhov húb a ukázať svoje vedomosti o nich.

Široká škála podujatí, ktoré sú zamerané na propagáciu hubárstva a informovanie o výhodách a rizikách hľadania a konzumácie húb nesie hlboká tradícia  Medzi takéto podujatia patria napríklad hubárske prechádzky, hubárske výstavy alebo prednášky a semináre zamerané na skúmanie liečivých účinkov húb.   

V súčasnosti na Slovensku intenzívne skúma potenciálne využitie niektorých druhov húb v modernej vede a medicíne. Napríklad slovenskí vedci sa zameriavajú na skúmanie liečivých účinkov húb, ako sú napríklad reishi, shitake, hliva ustricová alebo chaga. Tieto huby sa tradične používajú v tradičnej čínskej alebo japonskej medicíne na liečbu rôznych ochorení a neustále sa skúma ich potenciálne využitie aj v rámci moderných liečebných postupov.

Huby sa od rastlín líšia tým, že nemajú chlorofyl a teda nepodliehajú fotosyntéze. Namiesto toho sa živia organickým materiálom, ktorý získavajú prostredníctvom absorpcie živín z okolitého prostredia. Od živočíchov sa líšia tým, že nemajú pohyblivé časti, ako sú napríklad svaly a nervy. Výrazne sú rozdielne aj v bunkovej štruktúre, pretože sa skladajú z dlhých vláknitých buniek, ktoré tvoria mycélia, a tieto sú úplne odlišné od bunkového tkaniva živočíchov. Preto sú huby vlastným kráľovstvom biologických organizmov, ktoré sa odlišujú od rastlín aj živočíchov svojou štruktúrou, fyziológiou a metabolizmom.

Poznáte Uchovec bazový (Auricularia auricula-judae)? Má bohaté historické pozadie a po stáročia bola využívaná ľuďmi po celom svete. Okrem Ázie je táto huba dnes známa aj v Európe. Od stredoveku bola nazývaná „Judášove ucho“, pretože sa hovorilo, že táto huba rastie tam, kde Judáš zradil Ježiša. Podľa legendy sa na Zemi objavila ako symbol bolesti a odsúdenia, ktoré mal Judáš trpieť za svoje činy.

Táto huba pochádza z Ázie, kde sa tradične používa v kuchyni a v tradičnej čínskej medicíne už viac ako 1000 rokov. Užíva sa na zlepšenie krvného obehu, odolnosť srdca a ciev ako aj na liečbu rôznych zdravotných problémov, vrátane liečby niektorých druhov rakoviny. Užíva sa pri liečbe krvácania, problémov s trávením a podporuje imunitný systém. Táto huba sa často používa v kozmetike ako prírodný zdroj vitamínov a minerálov. U nás rastie od jari do zimy, najmä na živom i mŕtvom dreve bazy čiernej. Najčastejšie sa používa v polievkach a omáčkach a má jemnú chuť, ktorá sa dobre kombinuje s inými zložkami.

Treba zdôrazniť dôležitosť zodpovedného a udržateľného zberu húb, aby sa zachovali prírodné zdroje a predišlo sa devastácii prírody. Preto je dôležité dodržiavať pravidlá zberu húb a nezabúdať na to, že lesy sú zdrojom mnohých druhov rastlín a živočíchov a treba sa k nim správať s ohľadom a rešpektom.

Text a foto: Monika Kováčová