Na STU vyskúšali štátnice na diaľku

1289

Dátum 7. apríl 2020 sa zapísal do dejín informáciou o historicky prvej štátnej záverečnej skúške v odbore architektúra na diaľku. K zápisu do dejín gratulujeme Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity.

Skúška prebehla online cez Google Suite pomocou Hangouts Meet.

Do poznámky pod čiarou sa patrí uviesť aj menoslov skupiny prvých online absolventov a tiež členov skúšobnej komisie – v tejto veci odkazujeme na primárny zdroj tu: https://bit.ly/34zjXEZ.

„Myslíme si, že týmto spôsobom výučby sme v mnohých smeroch ešte dôslednejší ako obvykle,“ uviedli organizátori obhajob bakalárskych prác na Fakulte architektúry.

Organizátori splnili všetky náležitosti podľa paragrafu 63 odsek 2 Zákona o vysokých školách. Obhajoby prebehli pred skúšobnou komisiou ústnou formou, skúška bola verejne prístupná, výsledky boli vyhlásené verejne, radenie komisie bolo neverejné.

Nad rámec zákonnných povinností tajomníčka komisie Miriama Butková vyvesila doma na okne aj slovenskú vlajku 🇸🇰

Zdroj: Fakulta architektúry STU