Akadémia pre vzdelávanie odborníkov v oblasti informačných technológií je otvorená

901
Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave reaguje na potrebu rekvalifikácie zamestnancov v oblasti informačných technológií vytvorením vzdelávacej akadémie.
Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave reaguje na potrebu rekvalifikácie zamestnancov v oblasti informačných technológií vytvorením vzdelávacej akadémie.

Na Slovensku dlhodobo chýbajú IT špecialisti. Len v oblasti kybernetickej bezpečnosti je to 20 tisíc ľudí. Župné stredné školy v Bratislavskom kraji sa boria s podobným problémom, a tým je nedostatok učiteľov informatiky. Chýba ale aj odborný personál ako sú správcovia sietí, digitálni koordinátori či správcovia školských databáz.

Na pôde Fakulty informatiky a informačných technológii STU vznikla FIIT ACADEMY, ktorá bude vzdelávať inštitúcie a firmy v oblastiach informačných technológií. Kurzy bude prispôsobovať na mieru záujemcom aj aktuálnym trendom. Ponuka kurzov zahŕňa také oblasti ako napríklad informačná bezpečnosť, databázové systémy, sieťové technológie, umelá inteligencia, cloudové technológie alebo business intelligence.

Akadémiu 17. apríla 2023 slávnostne otvorili dekan Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT STU) Ivan Kotuliak, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

„Myslím, že málokto dnes pochybuje o tom, že investície do vzdelávania v oblasti informačných technológií sú v súčasnosti potrebnými a návratnými. Napokon, základné IT zručnosti sa dnes vyžadujú nielen v každom zamestnaní, ale aj v každodennom súkromnom živote. Nehovoriac o tom, že neustále rastú aj také hrozby, akou sú napríklad kyberkriminalita, kyberšikana, phishing, či rôzne útoky hackerov. Školské informačné systémy sú plné citlivých a osobných údajov, a preto by ich mali spravovať ľudia v potrebnými zručnosťami a vedomosťami.“ povedal v príhovore Juraj Droba.

Podľa Štatistického úradu SR bola priemerná mzda IT špecialistov minulý rok na úrovni 2204 EUR. I keď počet ľudí sa v IT sektore zvyšuje, aj požiadavky na zamestnancov sú čoraz vyššie. Problémom je, že väčšina spoločností sa nedokáže rovnako rýchlo prispôsobiť zmene trhu práce, a to adekvátnou rekvalifikáciou zamestnancov. Zručnosti viac ako polovici zamestnancov pre ziskovosť firmy dnes nemusia stačiť.  

Rekvalifikácia na trhu práce už dnes neplatí len pre IT špecialistov, ale aj pre bežných ľudí a zamestnancov. Ako povedal minister M. Krajniak na otvorení vzdelávacej akadémie FIIT STU v Bratislave, „ako minister práce sociálnych vecí a rodiny podporujem všetky iniciatívy, ktoré pomáhajú ľuďom zvýšiť ich kvalifikáciu. Na ministerstve po prvýkrát v histórii preplácame pracujúcim, mamičkám na materskej či živnostníkom rekvalifikačné, vzdelávacie kurzy. Je to najúspešnejší projekt z pohľadu spätnej väzby občanov.

Aj napriek tomu, že IT sektor je jedným z najlepšie ohodnotených profesií, ak chce školstvo zachovávať kvalitu a ísť priamo úmerne požiadavkám trhu, musí dovzdelávať dospelých. „Podľa Svetového ekonomického fóra bude potrebovať do roku 2025 až 50 % zamestnancov rekvalifikáciu.Situácia na trhu je alarmujúca.Mnohé oblasti nášho života sa digitalizujú, firmy zavádzajú umelú inteligenciu, inovujú postupy, aby investovali do svojich firiem. Firmy sa musia prispôsobiť digitalizácii a riešenie jenielen kvalifikácia študentov, alerekvalifikáciasúčasných zamestnancov,“ povedal dekan FIIT STU v Bratislave Ivan Kotuliak. 

V náročných časoch je pre firmu dôležité, aby poznal svojho zamestnanca a investoval do neho. Nekvalifikovaní ľudia neovládajú zručnosti, ktoré sú nosnými pre ziskovosť firmy a tým robia procesy ťažkopádne. „Rozhodli sme sa, že pomôžeme firmám a podnikom. Pripraviť sa na budúcnosť sa môže zdať zo dňa na deň náročnejšie. Práve preto sme sa rozhodli poskytnúť firmám a zamestnancom možnosť absolvovania kurzov FIITAcademy. Rozdelili sme ich do rôznych oblastí, odzákladovinformačnej bezpečnosti,po ovládaniejava, kybernetiky, block chainov či business intelligence,“ povedal I. Kotuliak. 

Kurzy poskytuje akadémia individuálne, v závislosti od potreby firmy. Aby sme boli schopní finančne aj kvalitovo pokryť trh a adaptovať sa na situáciu na trhu, považujú odborníci z FIIT Academy možnosť rekvalifikačných kurzov za najstrategickejšie riešenie. 

Podľa dekana Kotuliaka dnes na Slovensku zamestnávateľom dlhodobo chýbajú IT špecialisti, a len v oblasti kybernetickej bezpečnosti je to približne 20 000 ľudí. Riešením je preto agilita a schopnosť čeliť vonkajším zmenám trhu, čo pomôže podniku prežiť.